state region amsterdam

Start A9 Gaasperdammerweg 2e helft 2015

IXAS Zuid-Oost B.V., de special purpose company (SPC) van Ballast Nedam, Fluor, Heijmans Capital en 3i Infrastructure, heeft een zogenaamde ‘Financial Close’ bereikt voor het publiek-private samenwerking (pps) project A9 Gaasperdammerweg. Het project omvat zowel het ontwerp, de realisatie, het beheer en onderhoud als de financiering van de bestaande en nieuwe infrastructuur op de A9 tussen Diemen en Holendrecht. Met deze mijlpaal is de benodigde financiering voor het project zeker gesteld.

 

Werkzaamheden

Het project omvat alle uitvoerende werkzaamheden met betrekking tot de reconstructie en uitbreiding van de A9 tussen de knooppunten Holendrecht – Diemen in de regio Amsterdam, waaronder de brug over de Gaasp en de tussenliggende kruisende infrastructuur op de snelweg A9 Gaasperdammerweg en de aanleg van een ongeveer drie kilometer lange landtunnel. De werkzaamheden beginnen na de zomer van 2015 en de tunnel is in 2020 beschikbaar voor verkeer.

 

Opdrachtwaarde

De opdracht heeft een totale nominale projectomvang van circa € 700 miljoen, inclusief 20 jaar beheer en onderhoud na beschikbaar komen van de nieuwe infrastructuur. Ballast Nedam, Fluor en Heijmans participeren samen met een aandeel van een derde per partij in de realisatie- en exploitatiefase. Het contract met Rijkswaterstaat is in september 2014 ondertekend.

 

Verbeteringen

Het project A9 Gaasperdammerweg is het derde traject van de weguitbreiding Schiphol- Amsterdam-Almere (SAA). Extra rijstroken zorgen ervoor dat de doorstroming verbetert en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. Ook wordt de leefbaarheid in de omgeving vergroot met een circa 3 kilometer lange tunnel voor schonere lucht en minder geluid.

 

TLN positief, met oproep aan RWS

TLN is blij met de tot nu toe voortvarende aanpak rondom het grote infrastructurele project Schiphol- Amsterdam-Almere. De door TLN bepleite broodnodige verbetering van doorstroming en bereikbaarheid in dit gebied komt zo weer een belangrijke stap dichterbij. TLN roept Rijkswaterstaat tegelijkertijd op, om ook bij het deelproject A9 Gaasperdammerweg de weggebruiker tijdig en adequaat te informeren over de te verwachten verkeershinder die met het project gepaard zal gaan. (RH/JV)

 

Bron: TLN

Geef een reactie