state region amsterdam

Studenten Logistiek zoeken afstudeerstages per februari

Heeft u een logistieke vraag en kunt u bij het beantwoorden hiervan de hulp van een afstudeerder gebruiken? Vanaf februari starten veel 4e jaars-studenten hun afstudeerstage. Het Kennis DC van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), TLN en EVO zoeken bedrijven in de Metropoolregio Amsterdam die een onderzoeksvraag en stageplaats hebben.

 

De HvA biedt diverse opleidingen in de logistiek. Bedrijven kunnen bij het aanmelden van een stageplaats opgeven aan welke van de 13 beschikbare profielen de student moet voldoen, bijvoorbeeld of hij of zij kennis heeft van Human Logistics, Maritieme studies, Business Logistics, eTechnology, Engineering Design & Innovation of Civiele Techniek.

 

Heeft u een vraag die u graag wilt laten onderzoeken door een HvA-student. Stuur dan uw ingevulde aanmeldformulier naar de HvA. Stel hier ook uw vragen over een eventuele stage.

 

Hulp bij formuleren opdracht
Er gaat vaak veel tijd zitten in het concreet maken van een (afstudeer)opdracht. Hij moet namelijk voldoen aan de eisen van de HvA én een bruikbaar antwoord opleveren voor u als stagebedrijf. Door vooraf goed na te denken over de formulering van uw onderzoeksvraag kan tijdens de stage tijd worden bespaard.

Veel onderzoeksvragen zijn aanvankelijk te breed opgezet. Denk daarom bij het formuleren van de opdracht na over het doel van het onderzoek en de achtergrond. Omschrijf verder wat u van het eindresultaat verwacht en wanneer u tevreden bent.  Probeer uw kennisvraag dus zo concreet mogelijk te maken.

 

Hulp bij begeleiden stagiair
Het KennisDC heeft een brochure ontwikkeld met daarin concrete handvatten voor het begeleiden van de afstudeer die onderzoek doet binnen en voor uw bedrijf. 

Geef een reactie