state region amsterdam

Start Innovatieverkenning Inbound luchtvracht

Op Schiphol werken we samen aan een goed luchtvrachtproduct. De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor de outbound keten. ACN, KLM, luchthaven Schiphol en Cargonaut zijn nu, in samenspraak met de overheid, gestart met de verkenning van gewenste innovaties in de inbound luchtvrachtketen.

 

De inbound keten kent nog volop verbeterpotentieel. Papieren procedures, handmatige toewijzingen van zendingen en het niet of laat delen van informatie, biedt volop kansen voor de luchtvrachtsector om te innoveren. Daarnaast dwingt security regelgeving het eerder delen van informatie af, en is er met just-in-time pick up en het combineren van ladingstromen nog veel te winnen.

 

Waarom is een gemeenschappelijk visie op innovatie van de inboundketen nodig? Eigenlijk is het antwoord simpel: Samen is beter dan alleen.

 

Wat gaan we precies doen? Het doel is om met overheid en marktpartijen vanuit een langere termijn visie op keteninformatie thema’s en projecten te benoemen voor de komende jaren. Voorbeelden zijn de veranderende Douane- en securityprocedures (Union Customs Code, pre-clearance, advanced cargo information) en de hele landzijdige afhandeling (eLink, Milkrun etc). Vanuit deze projecten werken we aan één gezamenlijk visie op (de verbetering van) de luchtvrachtprocessen onder het motto van “De informatiegestuurde vrachtluchthaven van 2020”.

 

Mede gefinancierd door het NLIP werken we de komende periode aan de contouren van een snellere, slimmere en betere inbound keten, waarbij de input van marktpartijen essentieel is. De eerste resultaten presenteren en toetsen we na de zomer tijdens de ACN e-Cargo-dag en de klantendag van Cargonaut.

 

De uitkomsten van de innovatieverkenning van de inboundketen kunnen vervolgens onderdeel worden van het overall Mainport programma voor de ‘Informatiegestuurde vrachtluchthaven 2020’ waaraan gewerkt wordt. Hierin worden trajecten daadwerkelijk opgepakt en worden zaken als organisatie, besturing en financiering ingevuld.

 

Samen werken we aan de vrachtluchthaven van 2020!

 

Contactpersoon: Frank Rotteveel — Project Manager – frank.rotteveel@nlip.org

 

NLIP is het neutrale logistieke platform. Het doel van het NLIP is het optimaliseren van de uitwisseling van logistieke informatie om deze efficiënter en duurzamer te maken en de administratieve lasten te verminderen. Dat bevordert de concurrentiepositie van importeurs, exporteurs en logistieke spelers in Nederland en van Nederland als logistiek gidsland.

 

 


bron: cargonaut.nl

 

 

 

 

Geef een reactie