Schultz geeft startsein bouw nieuwe zeesluis IJmuiden

Startsein nieuwe zeesluis IJmuiden
Foto: Rijkswaterstaat.

Het officiële startsein voor de bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden is op 7 september gegeven door minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu). Ze deed dat samen met de provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam NV en de burgemeester van gemeente Velsen. De nieuwe zeesluis maakt het mogelijk dat ook de zeeschepen van de toekomst het Noordzeekanaal op kunnen varen. 
Na bijna 100 jaar is de Noordersluis in IJmuiden aan vervanging toe. De nieuwe sluis wordt 500 m lang, 70 m breed en 18 m diep en wordt hiermee de grootste zeesluis van de wereld. Ze moet ruimte bieden aan steeds groter wordende zeeschepen. Minister Schultz: “De nieuwe sluis zorgt voor een betere bereikbaarheid en zet de deuren open voor de haven van Amsterdam om haar positie in Europa te behouden of zelfs te versterken tot 3e haven in Europa.”

Deze megaklus is een prachtig voorbeeld van inventief bouwen. Er wordt gebouwd op een klein gebied tussen de andere sluizen in. En dat terwijl de winkel open moet blijven.
(Minister Schultz van Haegen)

Vanwege de omvang is de bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden een uitdagend werk; tijdens de werkzaamheden moeten zowel de wegverbinding over het sluizencomplex als het sluizencomplex zelf zoveel mogelijk ongehinderd bereikbaar blijven. De nieuwe sluis is naar verwachting in 2019 beschikbaar voor de scheepvaart.

Bouw nieuwe zeesluis IJmuiden

De bouw van de zeesluis is inventief, zoals bijvoorbeeld de bouw van de deurkassen. De deurkas is een grote betonconstructie waar de sluisdeuren in rollen als ze opengaan. De deurkassen, die 80 bij 55 m en 80 bij 26 m zijn, worden op maaiveld gebouwd en vervolgens afgezonken. Het voordeel van deze methode is dat er niet eerst een diepe bouwkuip gemaakt hoeft te worden die veel omgevingshinder en risico’s voor de bestaande sluizen en waterkering kan opleveren.

Tijdelijk werktraject voor werklozen

Tijdens de bouw zoekt aannemersconsortium OpenIJ bij de werkgeversservicepunten Groot-Amsterdam, IJmond Werkt! en Zuid-Kennemerland mensen uit de regio die langer dan 3 maanden geen werk hebben en biedt hen een tijdelijk werktraject aan. Er zijn al diverse arbeidsplaatsen gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook start dit schooljaar een lesprogramma voor scholen in de regio om op die manier jongeren te enthousiasmeren voor een carrière in de techniek.

Uitkijkpunt

Uitkijkpunt bij zeesluis IJmuiden
Uitkijkpunt bij zeesluis IJmuiden
Foto: Rijkswaterstaat.

Om de bouwwerkzaamheden van dichtbij te bekijken, is er een uitkijkpunt gebouwd ten noorden van de Noordersluis. Het uitkijkpunt is 12 m lang, 3 m breed en 6 m hoog. Maximaal 50 mensen kunnen op het plateau staan om van dichtbij de bouwwerkzaamheden gade te slaan.

Samen groots bouwen

Het project nieuwe zeesluis IJmuiden is een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam NV en de gemeente Velsen. Dit project wordt medegefinancierd vanuit het CEF (voorheen TEN-T) programma van de Europese Unie. De verantwoordelijkheid voor de bouw en 26 jaar onderhoud van de zeesluis ligt bij het consortium OpenIJ van de sluis.
Bron: Rijkswaterstaat.nl

Geef een reactie