Sterke groeicijfers Noord-Holland en Flevoland

De economie van Noord-Holland groeide in 2016 het hardst van alle provincies. Waar de totale Nederlandse economie groeide met 2,2 procent, bedroeg de groei in Noord-Holland 3,0 procent. Dat blijkt uit het rapport ‘De regionale economie 2016’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de periode tussen 1995 en 2016 werd zowel de sterkste economische groei als de sterkste groei in arbeidsproductiviteit doorgemaakt in de provincie Flevoland.
Van de vier grote steden spande de economische groei van Amsterdam in 2016 de kroon. Amsterdam kende, net als Utrecht, een bovengemiddelde groei. De economie van Utrecht nam toe met 2,4 procent, die van Amsterdam met 3,2 procent.

Advisering en groot- en detailhandel belangrijk

Een flinke bijdrage aan de economische groei van de hoofdstad kwam voor rekening van de positieve ontwikkeling in de bedrijfstakken advisering en groot- en detailhandel, die voor Amsterdam belangrijk zijn. De financiële instellingen krompen, maar niet zo hard als in de rest van Nederland, aldus het CBS. De regio Den Haag had met 1,9 procent, na de regio Rotterdam met 2,0 procent, de laagste groei van de vier grote steden.
Naast Amsterdam en overig Groot-Amsterdam groeide ook de economie van de Gooi en Vechtstreek hard, met 3,0 procent. Dat kwam mede door de groei van de bedrijfstak informatie en communicatie die in deze regio sterk vertegenwoordigd is.

Grootste groei in Flevoland en Noord-Holland 

In de periode tussen 1995 en 2016 groeide de totale Nederlandse economie met 50 procent, een gemiddelde groei van 1,9 procent per jaar. De provincies Flevoland en Noord-Holland voeren de lijst met hoogste economische groeicijfers van het CBS aan. Flevoland maakte in de periode 1995-2016 de grootste groei door. De provincie profiteerde flink van de groei in de bedrijfstakken verhuur van roerende goederen en overige diensten, de groot- en detailhandel en reparaties van auto’s. In Flevoland zitten verschillende grote bedrijven voor leaseauto’s, een bedrijfstak die vooral in Almere een enorme groei heeft doorgemaakt.

Arbeidsproductiviteit stijgt het snelst in Flevoland

Met een gemiddelde groei van 3,4 procent per jaar heeft de economie van Flevoland zich verdubbeld sinds 1995. De bevolking van Flevoland nam in deze periode met ruim 50 procent toe. De verdubbeling van de omvang van de economie in Flevoland ging gepaard met de grootste toename van de arbeidsproductiviteit in Nederland: die steeg met 31 procent tegen 25 procent gemiddeld.

Industrie minder belangrijk in Noord-Holland

Noord-Holland maakte eveneens een bovengemiddelde groei door in de periode vanaf 1995. Noord-Holland profiteerde vooral van de groei van de groot- en detailhandel en de financiële instellingen die in deze provincie de belangrijkste bedrijfstakken zijn geworden. De bedrijfstak industrie, die in 1995 nog de belangrijkste bedrijfstak was in Noord-Holland, maakte een krimp door en was in 2016 gezakt naar de derde plek.
Bron: metropoolregioamsterdam.nl