state region amsterdam

Steun voor logistieke verbinding Greenport

 

De gemeenteraad van Aalsmeer ondersteunt unaniem de komst van een ongestoorde logistieke verbinding (OLV) via het regionale wegennet in de provincie, FloraHolland, Greenport Aalsmeer en luchthaven Schiphol. ‘Na een uitgebreide behandeling, een vijftal moties en een amendement kwam de raad tot dit historische besluit’, aldus de tevreden wethouder Ad Verburg.

 

De betrokken portefeuillehouder Ad Verburg licht toe dat de ongestoorde logistieke verbinding (OLV in vakjargon) van groot belang is voor het verder ontwikkelen van de regio en het versterken van de regionale economie. ‘Niet alleen de bereikbaarheid van het handelscentrum rond FloraHolland zal dankzij de OLV verbeteren maar ook krijgen de bedrijventerreinen in Aalsmeer door dit unanieme besluit van de gemeenteraad nog betere aansluitingen op het regionale – en nationale wegennet.’ De logistieke slagkracht van het sierteeltcluster van de Greenport Aalsmeer wordt hiermee sterk en duurzaam verbeterd, aldus de wethouder. 

Pakket maatregelen
De Ongestoorde Logistieke Verbinding (OLV) Greenport is een onderdeel van een heel pakket aan maatregelen ter verbetering van de bereikbaarheid en logistiek in de regio. Andere onderdelen van dit pakket zijn ondermeer HST Cargo (trein), vervoer over water en ondersteunende maatregelen zoals bijvoorbeeld afspraken over efficiëntere afhandeling van douanecontroles. 

Niet alleen de economie maar ook de inwoners van Aalsmeer zullen volgens Ad Verburg de positieve effecten van de OLV gaan merken. Verburg: ‘De leefbaarheid in Aalsmeer en in de regio zal verbeteren doordat het vrachtverkeer sneller en efficiënter zijn plaats van bestemming via het hoofdwegennet kan bereiken. Dit betekent dat er minder kilometers worden gereden, opstoppingen worden voorkomen en het sluipverkeer in de woonwijken nog verder zal afnemen.’

Begin 2014 zal, in samenwerking met de provincie Noord-Holland en diverse marktpartijen waaronder FloraHolland, de VGB en Greenpark Aalsmeer gestart worden met de verdere uitwerking van het plan voor de OLV. Ook zullen vanaf dat moment de bewoners van ondermeer de Hornweg in Aalsmeer actief bij de planvorming worden betrokken.

 

Bron: dichtbij.nl/amstelland

Foto: ANP

 

Geef een reactie