Subsidie voor onderzoek naar de stadslogistiek van de toekomst

De Hogeschool van Amsterdam, Field Factors, APPM en EsperantoXL ontvangen subsidie voor een ontwerpend onderzoek naar de Amsterdamse stadslogistiek van de toekomst. De subsidie is toegekend door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het KennisDC Logistiek.
De resultaten van het onderzoek worden in september gepresenteerd op het congres Innovatie Ontketend Smart Logistics van de Kamer van Koophandel.
Trends en ontwikkelingen
Het is 2050: Consumenten kopen, 24-uur per dag, 7 dagen in de week, voornamelijk mobiel en online. De toename van e-commerce heeft een enorme groei van het bestelverkeer in Amsterdam tot gevolg gehad. Niet alleen de klant is ‘slimmer’, ook de fysieke infrastructuur is aanzienlijk verandert. Er zijn intelligente transportsystemen waardoor voertuigen autonoom en onbemand kunnen rijden. Deze ontwikkelingen in acht genomen: wat gaat er dan met de stadslogistiek in Amsterdam gebeuren?
Stadslogistiek op Maat
Het doel van het Stadslogisitek op Maat is om voor onder andere beleidsmakers, logistieke bedrijven, afnemers van logistieke diensten en ruimtelijke ontwerpers een viusueel schetsboek te maken met oplossingen voor een zero emissie stadslogistiek in Amsterdam. Hierin wordt antwoord gegeven op de vragen ‘wat gaat er met de stadslogistiek in Amsterdam gebeuren’ en ‘welke effecten zijn er op de openbare ruimte in autovrij Amsterdam’.
Dit schetboek wordt gepresenteerd op het congres ‘Innovatie ontketend Smart Logisitics’ van de Kamer van Koophandel in september 2016.
Partners Naast Field Factors, APPM, EsperantoXL en de lectoraten Online Ondernemen en Logistiek van de Hogeschool van Amsterdam participeren de Kamer van Koophandel en Amsterdam Economic Board in het project.
Meedenken
Op 19 april (15:00-18:00 uur) vindt in Amsterdam (Zuidpark) een eerste workshop plaats. Hier worden bedrijven en beleidsmakers uitgenodigd mee te denken over oplossingen voor stadslogistiek Amsterdam.
Interesse om deel te nemen? Meldt u dan nu aan via deze link: SOM Expertmeeting 19/04
Meer informatie
Voor nadere informatie of vragen over het project kunt u contact opnemen met Field Factors of de HvA.
Wilrik Kok – directeur Strategie & Ontwikkeling Field Factors M +31 6 24 89 35 99 E wk@fieldfactors.com
Saskia Stoker — Onderzoeker Hogeschool van Amsterdam M +31 6 14640840 E s.stoker@hva.nl

Geef een reactie