webinar evofenedex zero emissie

Subsidieregeling voor minder CO₂-uitstoot gepubliceerd

Ondernemers kunnen binnenkort subsidie aanvragen voor vermindering van hun CO2-uitstoot en de energietransitie. De Subsidieregeling duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++) is inmiddels in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling is ingesteld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Er is 5 miljard euro beschikbaar.

De SDE++ 2020 is open van 24 november 2020, 9:00 uur tot 17 december 2020, 17:00 uur. Het budget is € 5 miljard. We kennen voor de SDE++ vier fases. In de eerste fase kunt u alleen projecten met een subsidie-intensiteit tot maximaal € 65/ton CO2 indienen. Vervolgens stelt RVO de regeling stapsgewijs open voor duurdere projecten tot € 300/ton CO2. U vraagt uw subsidie aan via het eLoket van RVO.

Exploitatiesubsidie

Met de subsidieregeling SDE++ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de vermindering van CO2-uitstoot. Dit wordt gerealiseerd door de productie van duurzame energie en vermindering van de inzet van aardgas in Nederland. De SDE++ is een exploitatiesubsidie. Dit betekent dat u subsidie krijgt voor de geproduceerde duurzame energie of de verminderde uitstoot van CO2.

Webinar regeling subsidie vermindering CO2-uitstoot

Op 30 september wordt van 13:00 – 14:00 uur een webinar gehouden waarbij u meer informatie kunt krijgen over de wijzigingen in de bestaande categorieën, de nieuwe categorieën en de gewijzigde manier van rangschikking. Nog niet aangemeld? Meld u nu aan!

Meer weten?