boord-boordoverslag Amsterdam

evofenedex: ‘Hoe weerbaar en wendbaar blijven in de supply chain in tijden van crises’

Met de Russische aankondiging van het zo goed als volledig stopzetten van de gasleveranties aan de EU, komen afhankelijkheden in productieketens verder onder druk te staan. Volgens evofenedex dwingt de energiecrisis ondernemers hun ketenprocessen weerbaarder, wendbaarder en meer flexibel in te richten. De huidige energiecrisis past in het beeld van elkaar snel opvolgende ketendisrupties. Bron: […]

CORE: Royal FloraHolland legt kiem voor forse kostenbesparing

CORE is een onlangs afgerond Europees onderzoeksprogramma voor een snellere, betrouwbaarder en efficiëntere handel en logistiek, gecombineerd met een adequater toezicht op goederenketens. CORE staat voor Consistently Optimised REsilient secure global supply-chains. Een belangrijke pijler onder het CORE-programma was een pilot geleid door Royal FloraHolland. Roel Huiden, senior supply chain consultant bij de veilingcoöperatie, vertelt over het demonstratieproject, dat […]