state region amsterdam

Terugblik Acts of the Region

Op 20 juni vond de Acts of the Region ‘Slimme en schone stadslogistiek in de Metropoolregio Amsterdam’ plaats. Betrokkenen uit het bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen kwamen bijeen om terug te blikken op de tot nu toe behaalde successen en vooruit te kijken naar de vele duurzame initiatieven die op stapel staan. De conclusie: om het verschil te maken, is massa nodig.

Op de website van de Amsterdam Economic Board zijn de lopende Green Deal ZES-initiatieven binnen de Metropoolregio Amsterdam overzichtelijk in kaart gebracht. Onder leiding van Richard Hoving van de Board werd tijdens de bijeenkomst een aantal succesvolle projecten uitgelicht en de prijs voor Slimme & Schone Bouwlogistiek uitgereikt.

Slimme & schone initiatieven in de MRA

Directeur Robert Oosting en innovatiemanager Marijn van der Maesen van Spaarnelanden winden er geen doekjes om: “Het gaat niet goed met de aarde. En als het niet goed gaat met de aarde, gaat het ook niet goed met ons.” Eén van hun initiatieven is Green Collecting Haarlem, een samenwerkingsverband waarbij bedrijfsafval in de binnenstad niet meer door verschillende partijen, maar slechts door één inzamelaar wordt opgehaald. Daardoor neemt het aantal vervoersbewegingen fors af: van 33 naar 11 routes per week. Dat betekent minder files en een jaarlijkse van CO2-reductie van tien ton. Green Collecting werkt nu met zes partners, maar breidt de samenwerking graag verder uit in de Metropoolregio, dus neem vooral contact op!

“Gezocht: partijen die afvalinzameling Haarlem willen delen”

Daarnaast is Spaarnelanden één van de initiatiefnemers van iZoof, een social enterprise die in Haarlem diverse vormen van mobiliteit met elkaar verbindt. iZoof zet in op elektrische taxi’s, deelauto’s, mobiliteitshubs aan de rand van de stad en 100% duurzame inzameling van batterijen, lampen en e-waste. Spaarnelanden roept partijen dan ook op om zich aan te sluiten bij iZoof. Van der Maesen: “Geef de straat terug aan de kinderen. Zoof mee!”

“Gezocht: groothandels- en transportbedrijven om samen te werken bij vervoer bouwgoederen over de grachten”

Startup Zoev City verzorgt stadsdistributie over het water, oftewel duurzaam transport van bouwgoederen via de Amsterdamse gracht. Ze gebruiken drijvende stadshubs met 80 ton laadruimte en lichte elektrische voertuigen (LEVs). Daarmee kunnen ze elk adres in de Amsterdamse binnenstad bereiken en de afstand op de weg beperken tot maximaal 500 meter. Zoev City is op zoek naar samenwerkingen met groothandels- en transportbedrijven en spoort overheden aan hun beleid aan te passen op distributie over het water. Initiatiefnemer Bart Verweijen nodigt overheden en ondernemers daarom van harte uit voor een informatieve boottocht door de haven van Amsterdam.

Slimme en schone bevoorrading van je bedrijf

De UvA en de HvA hebben gezamenlijk te maken met zo’n 8000 leveranciers, die jaarlijks zo’n 90.000 ritten van in totaal ruim 2,8 miljoen kilometer reden. De HvA en de Uva hebben een logistieke hub aan de rand van Amsterdam opgezet om al deze leveringen te bundelen en vervolgens die ‘last mile’ naar de binnenstad met emissievrij vervoer af te leggen. Dat betekent: minder CO2-uitstoot, minder voertuigbewegingen, minder brandstofkosten en minder filerijden voor de leveranciers. Laurens Tuinhout (‘speciaal gezant’ van Connekt): “Met het opzetten van een logistieke hub kunnen partijen een krachtig signaal afgeven voor de verbetering van de vervoersketen. We komen graag in contact met leveranciers en instellingen die zich willen aansluiten en ook slim en schoon in willen kopen!

“Gezocht: partijen die slim en schoon willen inkopen”

Op 23 mei heeft de Green Business Club Zuidas de Green Deal ZES getekend. Projectmanager Diederik Imfeld vertelt hoe zij met 40 bedrijven werken aan verduurzaming en leefbaarheid van de Zuidas. Er loopt inmiddels een aantal onderzoeken in het gebied om in kaart te brengen waar de logistieke uitdagingen zitten. En dat die er zijn, blijkt wel uit de eerste constatering van Imfeld dat er op één middag alleen al 30 bloemisten bij het WTC-gebouw kwamen voorriijden. Genoeg te doen dus op het gebied van bundelen om zo slim en schoon te bevoorraden.

Slimme & schone stadslogistiek in de MRA: de lokale overheden aan zet!

Lucas Vos, boardlid en voormalig ceo van Royal FloraHolland en Frits Lintmeijer, van de topsector Logistiek en Connekt, benadrukken het belang van de betrokkenheid van overheden. De gemeentes Haarlem en Amsterdam hebben de Green Deal getekend, maar andere MRA-gemeenten nog niet. Overheden kunnen op het gebied van beleid, privileges en kennisdeling een grote bijdrage leveren aan emissievrije stadslogistiek. Veel meer gemeenten zouden zich daarom moeten aansluiten om uiteindelijk landelijk het verschil te kunnen maken. Lintmeijer: “Massa maken en versnellen, dat is nu nodig. Duurzame logistiek is bittere noodzaak. Overheden moeten er mede voor zorgen dat slim en schoon vervoer business as usual wordt.”

Bron: Amsterdam Economic Board.