Terugblik Havendebat 2017 in Amsterdam

Een stevige inleiding door de DG bereikbaarheid van het ministerie van I&M, Mark Frequin, hartenkreten over ruimte en investeringszekerheid vanuit het haven en bedrijfsleven en levendige debatten tussen raadsleden van de belangrijkste Amsterdamse politieke partijen; dat waren de ingrediënten van het Havendebat in het Bimhuis op donderdag 2 november.
Frequin riep de gemeente op tot bezinning en voorzichtigheid in verband met verplaatsing van PTA, aanleg van bruggen over het IJ en woningbouw in de haven. Je hebt als Amsterdam goud in handen met de combinatie haven, luchthaven, internetknooppunt en Zuidas, zo betoogde hij. Waarbij hij de kanttekening maakte dat de haven voor 7 miljard, Schiphol voor 9 miljard en de Zuidas slecht voor 2 miljard aan toegevoegde waarde zorgt.

“Amsterdam heeft goud in handen met de haven, Schiphol en de Zuidas”
Mark Frequin

Koen Overtoom hield een pleidooi voor het zorgvuldig omgaan met uitplaatsing van functies uit de stad naar de haven, en het niet praten ‘over’ maar ‘met’ de haven en regio. Dit in verband met de schaarser wordende ruimte in de haven, die wel hard nodig is als we alles willen waarmaken waar we als MRA voor staan en gaan.
Kees Noorman van de ORAM schetste een beeld van de haven als ‘verweesd kind’ van moeder Amsterdam. En vanuit de gemeente kwamen signalen dat men zich wel degelijk bewust is van het grote belang van de haven voor de economie en werkgelegenheid.

Lokale politiek

De VVD verraste met het niet uitsluiten van woningen in de haven buiten de A10, wat op veel tegenvuur van andere partijen en van de ORAM stuitte. Ook willen de liberalen alsnog serieus tunnels onderzoeken. CDA en PvdA hielden pleidooien voor het behoud van het Coen-/Vlothavengebied voor havenbedrijvigheid. Eensgezind schaarden de zes politici zich achter de stelling dat de gemeente fors moet investeren in openbaar vervoer in de haven. Een van de meest memorabele ‘momenten’ was de emotionele oproep van Harm Winkler van OBA aan de gemeente en politiek om zich als betrouwbare partner op te stellen en niet te vervallen in willekeur en losse flodders.

Energietransitie

Na de pauze gingen twee inhoudelijke sprekers in op het tempo en de richting van de energietransitie en de gevolgen en kansen voor de Amsterdamse haven. De ontwikkelingen in kolen, olie en gas, zon en wind  passeerden de revue. Coby van de Linde van Instituut Clingendael ging onder meer in op het belang van een geschikte infrastructuur voor grote hoeveelheden zonne- en windenergie (in China zijn er megagrote windparken, ‘maar de stekker ontbreekt’). Ze bracht ze het verschil tussen de lokale transitie en de functie van de Nederlandse havens als energiehub voor Europa en verder over het voetlicht. Van de Linde benadrukte dat de huidige energiespelers cruciaal zijn om de energietransitie op grote schaal gestalte te geven.
Ewald Breunesse, energietransitie manager van Shell, lichtte de toekomst van windenergie op de Noordzee toe. Hij ging in op de mogelijke rol van oude gas- en olieplatforms en -leidingen én van havens voor de omzetting, het transport en de opslag van energie uit wind op zee.

Video en presentaties Havendebat 2017

U vindt de foto’s en presentaties van het Havendebat hier.

Bron: portofamsterdam.nl

Geef een reactie