data safe house

Tien redenen voor datadelen tussen bedrijven in iSHARE

Met de oprichting van Stichting iSHARE is een nieuwe stap gezet op weg naar drempelloos datadelen in de logistiek. Logistieke partijen kunnen – via een overeenkomst met de stichting – toetreden tot het netwerk van vertrouwen dat gebaseerd is op het iSHARE afsprakenstelsel. Een partij die toetreedt, werkt volgens de afspraken van het stelsel. Ze integreert de API-specificaties in haar software – al dan niet met de hulp van een iSHARE software- of implementatiepartner – en toont aan te voldoen aan de afspraken van het stelsel. Om formeel toe te treden tekent de partij een zogenoemde toetredingsovereenkomst met de Stichting iSHARE.

Michiel Haarman, programmamanager van het Neutraal Logistiek Informatieplatform (NLIP) en namens de Topsector Logistiek opdrachtgever van het iSHARE-project: “Met de oprichting van de Stichting iSHARE zijn we voorbereid op de toekomst na de projectfase. Partijen kunnen tot het vertrouwensnetwerk toetreden en onderling eenvoudig en veilig data delen. Hierdoor zijn zij niet alleen in staat om efficiënter te werken, maar ook om gebruik te maken van elkaars vervoerscapaciteit.”

Lees ook de brochure 10 redenen waarom softwarebedrijven voor iSHARE kiezen

Onafhankelijk, transparant en zonder winstoogmerk

De Stichting iSHARE werkt onafhankelijk, transparant en zonder winstoogmerk. Ze ziet onder andere toe op de naleving van de afspraken. Ook beheert ze de processen die horen bij de toetreding en faciliteert ze verdere veranderingen in het stelsel. 

Eefje van der Harst, projectmanager iSHARE: “De governance van de stichting is zodanig ingericht dat logistieke organisaties die deelnemen aan iSHARE, op strategisch, tactisch en operationeel niveau bijdragen aan de doorontwikkeling van het stelsel. Zo blijft het stelsel aansluiten bij de behoeften van de logistieke sector zelf.”