state region amsterdam

Toezichtlast in haven verder beperkt voor bedrijfsleven

 

Samenwerkende toezichthouders hebben hun jaarplan voor het toezicht op het vervoer over water voor 2014 opgesteld. Doel van het toezichtplan is om met meer effect en minder last voor het bedrijfsleven te controleren. Het plan gaat onder andere over toezicht op lading in zeehavens.

 

Beperken toezichtlast

Het plan is opgesteld door de Douane, havenbedrijven en andere organisaties. Zij treden steeds meer op als één handhavende overheid. Dit moet de toezichtlast beperken. Bedrijven die hun zaken op orde hebben, worden bovendien minder vaak gecontroleerd.

 

Centraal informatiepunt

Belangrijk speerpunt voor 2014 is de verdere uitbouw van het zogenoemde Single Window Handel en Transport. Dit moet de data-uitwisseling ondersteunen tussen bedrijfsleven en overheid via één centraal informatiepunt.

 

Bron: EVO.nl

Geef een reactie