state region amsterdam

Harmonisatie lokale lasten bedrijfsleven nodig

 

Panteia heeft een aantal lokale lasten voor bedrijven vergeleken van 38 gemeentes, onder meer in de MRA. Hieruit blijkt dat de verschillen groot zijn. Bedrijven met vestigingen in verschillende gemeenten begrijpen er vaak niets van. Panteia pleit voor harmonisatie en uniformiteit.

 

Lokale belastingen en heffingen vormen ongeveer 10% van het budget van gemeenten. Zij mogen de hoogte ervan op voorwaarden zelf vaststellen. Panteia vergeleek de lasten voor bedrijven in de vier grote steden en in de gemeentes van het G32-netwerk. Hieruit volgde telkens een top tien van het hoogste en een top tien van het laagste tarief.

Metropoolregio Amsterdam
Uit de MRA komen de gemeenten Amsterdam, Almere, Haarlem, Haarlemmermeer, Lelystad en Zaanstad voor in de Panteiaverkenning. Een greep uit de resultaten:

  • Lelystad (3e) en Haarlemmermeer (10e) heffen een hoge ozb voor eigenaren van niet-woningen.
  • Haarlemmermeer figureert ook in de lijst van hoogste tarieven gebruikersbelasting voor niet-woningen (9e) en onroerende zaakbelasting niet-woningen (10e)
  • Amsterdam en Haarlem zien we in bovengenoemde 3 categorieën terug in de lijst van gemeenten met laagste tarieven. 
  • Zaanstad voert de lijst met hoogste tarieven voor een omgevingsvergunning (bouwleges bij 50.000 euro) aan. Amsterdam staat in deze lijst 4e. Lelystad staat op de 6e plaats in de lijst van laagste tarieven.
  • Zaanstad (5e) en Almere (10e) figureren in de top tien van de hoogste tarieven voor de gebruiksvergunning van gebouwen die aan bepaalde brandveiligheideisen moeten voldoen. In Haarlem (4e) en Haarlemmermeer (5e) is een bedrijf of instantie hiervoor relatief weinig geld kwijt.

Panteia vergeleek verder de kosten voor onder meer een evenementen-, exploitatie- en drank- en horecavergunning en maakte een som van de gemeentelijke lasten voor verschillende soorten bedrijven.

 

Harmonisatie en uniformiteit gewenst
Omdat Panteia niet alle lokale lasten en gemeenten heeft bekeken, is het niet mogelijk uitspraken te doen over de vraag waar in Nederland een bedrijf veel of weinig geld kwijt is aan lokale lasten. Wel concluderen de onderzoekers dat de verschillen groot kunnen zijn: ”žZeker in een tijd waarin het voor bedrijven moeilijk is te overleven, zijn dergelijke verschillen moeilijk te begrijpen. Bovendien gaan overmatige bedragen ten koste van de winst.” Ook zijn de grondslagen voor vaststelling van de lokale lasten niet transparant. De onderzoekers stellen daarom: ”žWeliswaar hebben de gemeenten autonomie en beleidsvrijheid bij het bepalen van de hoogte en de grondslagen, maar een behoorlijke mate van harmonisatie en uniformiteit is gewenst om het voor bedrijven begrijpelijker, transparanter en rechtvaardiger te maken.” Tot slot pleiten de onderzoekers voor vereenvoudiging van het systeem van lasten, heldere communicatie en zelfreflectie door de gemeenten waarom zij wel een bepaalde heffing instellen en andere gemeenten niet.

 

Lees meer in het volledige rapport Lokale lasten voor bedrijven van Panteia.

 

Bron: Dinalog Amsterdam — Anke Hoets

Geef een reactie