stappenplan zero emissie

Topsector Logistiek presenteert stappenplan zero-emissie vrachtwagens

De transitie van diesel naar zero emissie (batterij-elektrisch of waterstof ) aangedreven vrachtwagens vergt veel pionieren en uitzoekwerk. Het is meer dan alleen de aanschaf van een emissieloze vrachtwagen, denk hierbij aan beschikbare laadfaciliteiten, een kloppende businesscase en noodzakelijke aanpassingen in de operatie. Om vervoerders en verladers bij dit ingewikkelde traject op weg te helpen heeft CE Delft in opdracht van Topsector Logistiek een overzichtelijk stappenplan voor de transitie naar zero emissie logistiek gemaakt.

Bron : CE Delft.

Het stappenplan bestaat uit tien stappen. De stappen hoeven niet per se in de aangegeven volgorde te worden gezet: ze kunnen parallel aan elkaar of, afhankelijk van bijvoorbeeld interesse in een specifiek onderwerp, eerder worden uitgevoerd. Naast een korte beschrijving per stap verwijzen CE Delft voor verdere verdieping via linkjes naar bronnen voor meer informatie.

Stappenplan zero emissie

Dit stappenplan van Topsector Logistiek is opgesteld in nauwe samenwerking met TLN en diverse logistieke bedrijven.