state region amsterdam

‘Trainlanes’ centraal tijdens 23ste Airport Seaport Ondernemersontbijt

 

Op 27 juni jl. vond alweer de 23ste Airport Seaport Ondernemersontbijt plaats. Het evenement wordt georganiseerd door Havenbedrijf Amsterdam en biedt een platform voor luchthaven, zeehaven en diens ondernemers voor de ontwikkeling van meer gemeenschappelijke diensten, processen en infrastructuur. De 23ste editie van het netwerkontbijt stond in het teken van het succes van ‘Trainlanes’, een project uit het innovatieprogramma ‘Seamless Connections’.

 

Het Cluster Logistiek van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft een innovatieprogramma: Seamless Connections. Doel hiervan is om innovatieve logistieke activiteiten te ontwikkelen die de supply chains versnellen en de concurrentiekracht van de Amsterdamse regio hiermee te versterken. Een van de projecten binnen Seamless Connections is: Trainlanes.

Het project Trainlanes is gericht op het stimuleren van samenwerking in de logistieke keten en door bundeling van goederenstromen op het spoor, de modaliteit spoor te optimaliseren voor de grote verlader en toegankelijk te maken voor middelgrote en kleine verladers.

 

Havenbedrijf Amsterdam trekker Trainlanes

Bij de aanpak van het deelproject Trainlanes neemt Havenbedrijf Amsterdam het initiatief om samen met grote verladers, de mogelijkheid tot bundeling van ladingsstromen per rail te onderzoeken voor verschillende bestemmingen/ origines in Europa. De focus ligt nadrukkelijk op het wegnemen van drempels en niet op investeringen in fysieke infrastructuur. De bundeling van de stromen dient in regio Amsterdam Noordzeekanaalgebied plaats te vinden.

Het aantrekkelijker maken van de modaliteit spoor door het bundelen van bestaande stromen van diverse verladers, sluit goed aan bij de achterland strategie van Havenbedrijf Amsterdam om de logistieke draaischijffunctie van Amsterdam verder te versterken.

 

Behoefte spoorontwikkeling

Ook spoorontwikkeling heeft de effecten van de crisis ondervonden. Gelukkig stabiliseert de sector, want verdere ontwikkelingen zijn van belang. Goederentransport naar het achterland neemt de komende decennia toe. De behoefte aan transport middels duurzame modaliteiten, zoals binnenvaart en spoor, groeit mee. Binnenvaart en spoor zijn hierin geen concurrenten, maar complementair aan elkaar.

Spoor is een snelle, efficiënte en duurzame modaliteit. Luchthaven Schiphol wil meer goederen transporteren middels spoor, evenals Havenbedrijf Amsterdam. De Amsterdamse haven heeft de potentie. Zowel de lading is er, als de infrastructuur. Ook exploitanten zoals Keyrail werken graag samen aan de verbetering van het spoorvervoer. Tata is tevens sterk voorstander van de bundeling van goederen stromen (incl. cross chain).

Het project Trainlanes is een goed middel om spoorontwikkeling te bewerkstellingen. Samen met de partners uit de regio. Tijdens de 23ste editie van het Airport Seaport Ondernemersontbijt werden de eerste Trainlanes successen besproken: shuttles Berlijn en Milaan.

 

Shuttles Berlijn en Milaan

Tijdens het netwerkontbijt werd met trots gemeld dat het is gelukt om samen met de partners uit de Amsterdamse haven twee Trainlanes te ontwikkelen. De één vervoert cacao van Cargill vanuit de Amsterdamse haven naar Berlijn. De ander vervoert lading vanuit de Amsterdamse regio naar Milaan.

De wekelijkse ‘groene’ shuttle naar Berlijn is sinds begin juni operationeel en een succes. Het traject heeft twee jaar geduurd. Partners Cargill, Katoen Natie, Ter Haak en Havenbedrijf Amsterdam zijn erg tevreden met de spoorontwikkeling en het goede verloop.

Binnenkort start de pilot voor het traject Amsterdam-Milaan. Dit betreft een combinatietrein van goederen en passagiers. Binnen 16 uur bereikt de vracht de hoofdstad van het Noord-Italiaanse Lombardije. Het nieuwe traject bespaart circa 8 uur in laad-, los- en transporttijd. De shuttle is hierdoor efficiënt, kostenbesparend en duurzaam.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over Trainlanes kunt u contact opnemen met Gert-Jan Nieuwenhuizen, gert-jan.nieuwenhuizen@portofamsterdam.nl.

Voor meer informatie over het Airport Seaport Ondernemersontbijt kunt u contact opnemen met Peter Overbeek Bloem, peter.overbeekbloem@portofamsterdam.nl.

 

Geef een reactie