amsterdam uitstootvrij

Per 1 januari uitstootvrije zone voor bedrijfs- en vrachtauto’s & strengere milieuzone in Amsterdam

Vanaf 1 januari geldt in Amsterdam een uitstootvrije zone voor bedrijfs- en vrachtauto’s in het centrum (binnen de S100). Ook wordt de milieuzone binnen de Ring A10 aangescherpt: de meest vervuilende dieselauto’s mogen daar dan niet meer komen. Met deze maatregelen zet het stadsbestuur een volgende stap naar schonere lucht in de stad. De komende jaren gelden er nog verschillende overgangsregelingen en ontheffingen. Dat moet ervoor zorgen dat ondernemers die niet direct kunnen overstappen de tijd hebben om, eventueel met hulp van een subsidie van het Rijk of de sloopregeling van de gemeente, toch naar schoner vervoer over te gaan.

Bron: Gemeente Amsterdam.

Wethouder Melanie van der Horst (Luchtkwaliteit): “Het verbeteren van de luchtkwaliteit is van levensbelang. Amsterdammers leven nu elf maanden korter door vervuilde lucht. En jaarlijks zorgt de slechte lucht ervoor dat enkele honderden kinderen in Amsterdam astma krijgen. De uitstootvrije zone is daarom een belangrijke stap, maar ik wil wel dat ondernemers de ruimte krijgen om op een voor hen werkbare manier over te gaan op uitstootvrij vervoer. Veel ondernemers hebben al grote stappen gezet, maar we zien dat vooral kleine bedrijfjes meer moeite hebben. Daarom hebben we verschillende overgangsregelingen en kunnen er ontheffingen worden aangevraagd als bedrijven de overstap financieel gezien nog niet kunnen maken.”

De afgelopen 15 jaar is de luchtkwaliteit in Amsterdam al flink verbeterd: de uitstoot van het verkeer is gehalveerd. Met het invoeren van de uitstootvrije zone en het verscherpen van de milieuzone zet de gemeente een volgende stap. De uitstootvrije zone zou eerst binnen de hele A10 gelden, maar omdat er nog geen geschikte verkeersborden zijn vastgesteld in de Tweede Kamer, wordt de zone tijdelijk verkleind tot de S100. Het voornemen is om de zone in 2028 uit te breiden naar de Ring A10. Ook Rotterdam, Maastricht, Eindhoven en Utrecht voeren op 1 januari 2025 een uitstootvrije zone in. De bestaande milieuzone binnen de ring A10 wordt per 1 januari 2025 aangescherpt voor dieselpersonenauto’s en bedrijfsauto’s. Daar mogen dan alleen nog maar wagens in vanaf emissieklasse 5 of hoger.

Overgangsregelingen en uitzonderingen

Het is belangrijk dat Amsterdam goed bevoorraad en bereikbaar blijft. Dankzij verschillende overgangsregelingen kunnen veel wagens de komende jaren nog de stad inrijden en krijgen ondernemers de ruimte stap voor stap het wagenpark aan te passen aan de nieuwe regels. Ook heeft de gemeente verschillende informatieavonden georganiseerd om ondernemers persoonlijk advies te geven over het verduurzamen van hun wagens. Er is ook een landelijke subsidieregeling voor bedrijfsauto’s. Wanneer het voor een ondernemer echt nog niet mogelijk is om over te stappen op elektrische voertuigen, bijvoorbeeld omdat deze voertuigen nog niet beschikbaar zijn, of als een bedrijf in financieel zwaar weer zit, kan een ontheffing worden aangevraagd. Er zijn ook jaarlijks twaalf dagontheffingen beschikbaar voor ondernemers die niet vaak in het centrum hoeven te zijn.

Breder pakket voor uitstootvrij vervoer in Amsterdam

Voor de aanscherping van de milieuzone voor vervuilende dieselauto’s is er een sloopregeling. Eigenaren van dieselpersonenauto´s en bedrijfsauto´s met emissieklasse 4 kunnen in aanmerking komen voor subsidie (respectievelijk 1.000 en 1.500 euro) als zij hun auto laten slopen. Voor Stadspashouders is er 50% extra subsidie beschikbaar.

De uitstootvrije zone voor taxi’s is uitgesteld, omdat de landelijke wetgeving daarvoor nog ontbreekt. Voor taxi’s gelden de regels voor de milieuzone.