state region amsterdam

Vanaf 2015 lichte banengroei Vervoer en opslag

De arbeidsmarkt in de sector Vervoer en opslag laat een (zeer) positief beeld zien in groot-Amsterdam. Dat meldt UWV in de jaarlijkse sectorbeschrijving. UWV verwacht dat de groei in de logistieke dienstverlening vanaf 2015 zal doorzetten. Ook in andere functies wordt een lichte banengroei verwacht, mede dankzij de vergrijzing.

 

De volgende deelsectoren vallen in deze sectorbeschrijving onder Vervoer en opslag: beroepsgoederenvervoer over de weg, logistieke dienstverlening, haven, op- en overslag, personenvervoer (branches: taxivervoer, touringcarvervoer, openbaar vervoer), nautische sector (zeevaart, binnenvaart), luchtvaart (inclusief logistieke dienstverlening ten behoeve van de luchtvaart) en vervoer per spoor.

 

Arbeidsmarkt 2013
In totaal werkten er in 2013 zo’n 400.000 personen in de sector Vervoer en opslag. Dat zijn er 13.000 minder dan in 2007. In vergelijking met andere sectoren in de Nederlandse economie kent de sector vanaf 2005 een minder gunstige werkgelegenheidsontwikkeling.

De daling van de werkgelegenheid van de afgelopen jaren is in de meeste subsectoren terug te zien, waaronder de grootste, het beroepsgoederenvervoer, maar ook in onder meer het personenvervoer, de zeevaart, het vervoer door de lucht en per spoor. Positieve uitzonderingen waren de logistieke dienstverlening en haven, op- en overslag.

 

Verwachte ontwikkeling arbeidsmarkt 
UWV verwacht dat het aantal banen in de sector de komende tijd stabiel zal blijven en na 2014 licht zal stijgen. In 2018 zijn er dan 430.000 banen, waarvan 390.000 van werknemers en 40.000 van ondernemers. De voorzichtige positieve verwachtingen voor de toekomst gaan op voor onder meer het beroepsgoederenvervoer, het personenvervoer (met name touringcar) en de binnenvaart. In de logistieke dienstverlening en haven, op- en overslag zal de groei van de afgelopen jaren zich naar verwachting verder doorzetten. In onder meer de zeevaart en het vervoer per spoor wordt voorlopig geen groei verwacht.

Daar waar de werkgelegenheid in de sector Vervoer en opslag tussen 2005 en 2012 licht is gedaald, is het aantal bedrijven in de sector juist sterk gestegen. De groei van het aantal ondernemingen is vooral terug te voeren op de zeer sterke groei van het aantal zelfstandigen zonder personeel in de afgelopen jaren. Het aantal zzp’ers is tussen 2005 en 2013 toegenomen met maar liefst 35 procent.

 

Lees de uitgebreide sectorbeschrijving met onder meer de verwachting voor instroomperspectieven.

http://www.uwv.nl/overuwv/Images/Samenvatting_Vervoer_en_opslag_2.pdf

 

Bron: UWV.

Geef een reactie