state region amsterdam

Verbreding A1/A6 van start

 

Minister Schultz van Haegen (IenM) heeft de eerste vrachtwagen met zand op pad gestuurd voor de wegverbreding van de A1 en A6 tussen Diemen en Almere. De wegen worden over een lengte van 23 km verbreed met meerdere rijstroken.

 

Het project A1/A6 is na de start van de werkzaamheden aan de A10 oost/A1 Diemen het tweede deelproject van de weguitbreiding tussen Schiphol, Amsterdam en Almere (SAA) dat van start gaat. Dit grootste wegenproject van de laatste jaren heeft tot doel de bereikbaarheid en de leefbaarheid in de regio rond Amsterdam te vergroten. Met het project is in totaal 910 miljoen euro gemoeid. Er worden in totaal 60 nieuwe kunstwerken gebouwd, waaronder een tweede Hollandse brug, een flyover en een aquaduct van 65 meter breed bij de Vecht; het breedste aquaduct van Europa.  Volgens planning is het project in 2020 gereed.

 

Trotse minister
Minister Schultz van Haegen: “De Noordelijke Randstad is het kloppende hart van onze economie en verdient een goede wegverbinding voor automobilisten en het goederentransport. Met de uitbreiding van de wegen houden we de regio economisch gezond. Tegelijkertijd benutten we de kans om de leefomgeving te verbeteren in een regio waar bijna een vijfde van de Nederlandse bevolking woont. Zo verleggen we de A1 bij Muiden, waarmee de snelweg uit de achtertuin van de inwoners verdwijnt. Ik ben er trots op dat we met deze grote operatie de doorstroming verbeteren en ervoor zorgen dat mensen er prettig kunnen wonen en werken.”

 

Verbetering leefbaarheid
Een belangrijke doelstelling van het project is het verbeteren van de leefbaarheid. Een flinke investering zorgt voor een goede inpassing van de weginfrastructuur in het landschap en extra geluidsmaatregelen. De A1 wordt ter hoogte van Muiden 300 meter verlegd in zuidelijke richting. De ruimte die ontstaat door de verlegging van de A1 wordt ingericht met nieuwe natuur. Ook komen er nieuwe en verhoogde geluidsschermen, stiller asfalt en lokale onderdoorgangen.

De minister wees er op dat het om een omvangrijke bouwoperatie gaat. Voor de wegverbreding wordt er de komende periode alleen al negen miljoen kuub zand aangebracht. 

 

Aanpassingen op een rij
De A1 en A6 tussen knooppunt Diemen en de nieuwe aansluiting Almere Havendreef wordt de komende jaren verbreed met extra rijstroken. Zo krijgt het verkeer op de A1 én de A6 tot aan de Hollandse Brug de beschikking over 2×5 rijstroken. De A6 krijgt vanaf de Hollandse Brug tot Almere Havendreef 2×2 rijstroken voor doorgaand verkeer en 2×3 rijstroken voor lokaal verkeer. Op het gehele traject A1/A6 komt een wisselbaan van twee rijstroken.

De uitbreiding van de A1/A6 voorziet verder in een verbindingsboog van de A9 naar de A1 in knooppunt Diemen met een nieuwe brug over het Amsterdam Rijnkanaal en het aquaduct bij de Vecht. Daarnaast komt er een nieuwe spoorbrug ter hoogte van Muiderberg, wordt het knooppunt Muiderberg aangepast en de Hollandse Brug uitgebreid tot 2×4 rijstroken. Tussen Almere Stad-West en Almere Haven komt een nieuwe aansluiting: Almere Havendreef.

 

Kijk voor meer informatie op de projectwebsite.

 

(Persbericht Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 04-12-2013)

 

Geef een reactie