state region amsterdam

Voorkeursroutes vrachtverkeer MRA vastgesteld

 

GS van Noord-Holland hebben in het kwaliteitsnet goederenvervoer Metropoolregio Amsterdam voorkeursroutes voor het vrachtverkeer vastgesteld. Dit is belangrijk voor de verkeersveiligheid, voor de doorstroming en voor een optimale bevoorrading van de steden.

 

In vergelijking met het eerdere kwaliteitsnet is een aantal routes aangepast. Het gaat bijvoorbeeld om de Westelijke Randweg (N197) in Beverwijk en routes binnen de gemeente Haarlemmermeer. Daarnaast is er is een gemeentelijk voorkeursnetwerk voor vrachtverkeer in Amsterdam opgesteld. Ook zijn er knelpunten benoemd die in het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) zijn opgenomen en worden aangepakt (zie overzicht onderaan dit bericht). Verder worden de routes uit dit kwaliteitsnet meegenomen bij de bepaling van de provinciale strooiroutes. 

 

Criteria
Samen met de vervoerders zijn drie criteria geselecteerd voor een goed kwaliteitsnet: gescheiden fietspaden, profielbeperkingen (breedte-, hoogte-, lengte- en gewicht) en de doorstroming. Het geactualiseerde Kwaliteitsnet is op basis van deze criteria bekeken en daar zijn enkele knelpunten uitgekomen zoals gescheiden fietspaden en doorstroming. Het kwaliteitsnet goederenvervoer MRA is onder regie van de Stadsregio Amsterdam samen met de Provincie Noord-Holland, Provincie Flevoland, RWS West Nederland Noord, gemeenten en de brancheorganisaties (TLN, EVO) geactualiseerd. De komende periode wordt op MRA-schaal gekeken hoe de belangrijkste knelpunten aangepakt kunnen worden en hoe het gebruik van het Kwaliteitsnet te bevorderen.

 

Geen opname in navigatiesystemen
Er is gekeken naar opname van het kwaliteitsnet in navigatiesystemen van vervoerders om het gebruik van het kwaliteitsnet verder te verhogen. Daarvoor zijn gesprekken gevoerd met verschillende kaartaanbieders en navigatieaanbieders. Deze aanbieders hebben aangegeven dat het MRA-gebied te klein is om hun systemen voor aan te passen en dat veel vervoerders al eigen navigatie-software gebruiken.

 

Aanpakken knelpunten
Het kwaliteitsnet goederenvervoer MRA is onder regie van de Stadsregio Amsterdam samen met de Provincie Noord-Holland, Provincie Flevoland, RWS West Nederland Noord, gemeenten en de brancheorganisaties (TLN, EVO) geactualiseerd. De komende periode wordt op MRA-schaal gekeken hoe de belangrijkste knelpuntenaangepakt kunnen worden en hoe het gebruik van het Kwaliteitsnet te bevorderen.

 

(Persbericht provincie Noord-Holland, 04-12-2013)

Geef een reactie