nieuw voorstel local rule

Nieuw voorstel Local Rule: het kan juridisch en is doelmatig

Het tekort aan slots op Schiphol heeft de luchtvrachtsector sterk geraakt. Airlines kregen te maken met een probleem waar ze nooit eerder mee te maken hebben gehad: schaarste. De regelgeving rond historische rechten op slots bleek in de praktijk vooral voor vrachtvliegtuigen (full freighters) lastig na te leven. Het gevolg was dat een flink aantal vrachtvluchten noodgedwongen moest uitwijken naar andere (buitenlandse) vliegvelden.

Om de druk te verlichten heeft het Coordination Committee Netherlands (CCN) een zgn. Local Rule* voorgelegd aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen. Deze Local Rule houdt kort gezegd in dat 25% van de niet-gevlogen slots in een seizoen, door bijvoorbeeld slecht weer of operationele redenen, specifiek beschikbaar wordt gesteld voor vrachtvliegtuigen (plm. 4% van het aantal vluchten op Schiphol). Daarnaast krijgen airlines met deze local rule ruimere mogelijkheden om hun schema’s aan te passen zonder daarmee hun historische rechten op slots te verliezen.

cora van nieuwenhuizen
Cora van Nieuwenhuizen

Controle nieuw voorstel Local Rule

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft, nadat een eerste versie aanvankelijk werd afgekeurd, de voorgestelde Local Rule recent gecontroleerd op juridische aspecten en effectiviteit. In beginsel zijn er geen bezwaren gevonden tegen de goedkeuring van de Local Rule. Het ministerie heeft nu Airport Coordination Netherlands (ACNL, verantwoordelijk voor de slotverdeling) gevraagd om een controle uit te voeren op de praktische haalbaarheid. Deze check moet tegen 30 november 2018 zijn afgerond. Het ministerie neemt vervolgens een besluit.

Air Cargo Netherlands blijft benadrukken dat een snelle invoering van de Local Rule belangrijk blijft voor de full freighter operatie op Schiphol.

*Formeel: Schiphol Local Rule 2 ‘Determination of Historic rights and Ad-Hoc allocation of slots that become available after the Historic Baseline Date’