Voorstel local rule slots naar minister

De airlines op Schiphol zijn het eens geworden over het voorstel voor een local rule, die moet zorgen voor optimalisatie van de capaciteit van Schiphol en behoud van de vrachtvluchten. Het voorstel is ter goedkeuring naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat gestuurd. De sector hoopt dat er vóór de start van het IATA-zomerseizoen een besluit ligt. 
ACN, evofenedex en TLN hebben een dringend beroep gedaan op minister Cora van Nieuwenhuizen om de local rule zo spoedig mogelijk goed te keuren en erop toe te zien dat de slotcoördinator (ACNL) de local rule ten uitvoer brengt vóór ingang van het IATA zomerseizoen (25 maart 2018).
Doordat het aantal vliegbewegingen op Schiphol vorig jaar het afgesproken maximum van 500.000 naderde, werd de vrachtsector plotseling hard geconfronteerd met schaarste. Het tekort aan slots resulteerde in een gedeeltelijk vertrek van diverse all cargo airlines en een daling van het aantal vrachtvluchten. Wereldwijd is er juist een sterke toename in de vraag naar luchtvracht. Schiphol en daarmee de Nederlandse economie kunnen nu niet meeprofiteren van deze groei. Zonder snelle invoering van de local rule bestaat het risico dat het aantal vrachtvluchten de komende jaren verder daalt. De vrachthub Schiphol is van groot belang voor de werkgelegenheid in de regio, voor exporterende en importerende ondernemers en voor het vestigingsklimaat in Nederland. Duidelijkheid over de toekomst van de luchtvracht op Schiphol is ook voor investeringsbeslissingen van bedrijven van grote betekenis.

Het voorstel voor de local rule slots

Het aangenomen voorstel voor de local rule bestaat uit drie onderdelen:

  1. Borging historische rechten op slots: meer flexibiliteit om wegens operationele en/of commerciële redenen af te wijken van de verkregen slots (vooral in de vrachtmarkt is het wenselijk om schema’s aan te kunnen passen aan de actuele vraag naar vrachtvluchten);
  2. Ruimte voor incidentele slots: voor het herpositioneren van vliegtuigen die door externe oorzaken (calamiteiten, overmacht) afgeweken zijn van de verkregen slots;
  3. Slotoptimalisatie door ‘Yielding’: het opnieuw uitgeven van niet-gevlogen slots (door annuleringen) met prioriteit voor vrachtvluchten (25%).

De minister gaat nu bekijken of het voorstel in lijn is met de Europese regels en uitvoerbaar is voor de slotcoördinator. ACN en andere partijen hebben aangeboden om bij dat laatste zo nodig te helpen. Daarnaast hebben ze de minister verzocht om onderdeel 1  van de local rule in elk geval in te laten gaan vóór het begin van het volgende zomerseizoen. De borging van historische rechten is minder complex maar wel essentieel om de positie van de huidige vrachtvluchten op Schiphol zeker te stellen.
Bron: ACN.nl