Europese verkiezingen

Wat doet de provincie Noord-Holland voor jou in Europa?

De Europese Verkiezingen staan voor de deur. Op 6 juni 2024 gaan de stembussen in Nederland open. Daarom brengt de provincie Noord-Hollanders op de hoogte van haar inspanningen en prestaties over 2023 en 2024 in Europa.

Bron: Provincie Noord-Holland.

Om ondernemers in de regio een steuntje in de rug te bieden bij hun Europese project, heeft de provincie een cofinancieringsregeling opgesteld. Deze regeling is voor ondernemers, kennisinstellingen en publieke partijen die een project opzetten gericht op duurzaamheid, digitalisering of klimaatadaptatie. De aanvrager kan vooraf 15% van de projectkosten vergoed krijgen, met een maximum van € 100.000,- per project. Voor deze regeling is € 2,6 miljoen beschikbaar gesteld.

Ook is er een regeling gericht op midden- en kleinbedrijven (MKB). Deze ondersteuningsregeling komt ondernemers tegemoet in de kosten die worden gemaakt voor het opstellen van een subsidieaanvraag. Hiermee wil de provincie het gemakkelijker maken voor het MKB om Europese financiering te krijgen. Een aanvraag kan worden ingediend voor 100% van de kosten, met een maximum van € 10.000,-. Voor deze regeling is € 420.000,- beschikbaar gesteld.

Aandacht voor Noord-Hollandse belangen in Europees beleid

De Europese Commissie heeft een strategie aangenomen waarin ze benadrukken dat ze verschillende sectoren willen moderniseren, zoals landbouw, energie en industrie, door middel van biotechnologie en biomanufacturing. De provincie Noord-Holland heeft samen met de Duitse deelstaat Baden-Württemberg het initiatief genomen om namens alle provincies een gezamenlijk standpunt in te dienen waarin regionale belangen naar voren komen. Noord-Holland heeft namelijk contact met lokale innovatieve partijen die tegen Europese regelgeving aanlopen. Zoals de beperking op hergebruik van grondstoffen voor biotechnologie. Dit is aangekaart en wordt meegenomen in nieuw Europees beleid. De aangenomen strategie draagt daarmee bij aan een versnelling van de transitie naar een duurzame en circulaire economie.

Energietransitie versnellen met kennis en geld uit Europa

De ontwikkeling van waterstof in Noord-Holland heeft de Europese status van ‘Hydrogen Valley’ gekregen. De Hydrogen Valley-status is een Europese toekenning voor regio’s die zich op een onderscheidende manier inzetten voor het ontwikkelen van een energiesysteem op basis van duurzame waterstof. In regio’s die deze status krijgen, is vaak de hele keten vertegenwoordigt; van productie en opslag tot transport en afname van waterstof. Noord-Holland onderscheidt zich door haar combinatie van (zee)havens en industrie, waardoor de regio een ideale locatie is voor ontwikkelingen rondom waterstof.

Door de titel is Noord-Holland lid geworden van een breed Europees netwerk. Hierdoor wordt kennis makkelijker uitgewisseld met partners over de grens, waardoor ze van elkaar leren. Ook maakt de regio kans op Europees geld om de energietransitie te financieren. Het doel is dat projecten hierdoor sneller van de grond komen en daarmee de overgang naar duurzame energie sneller gaat.

Noord-Holland in Europa

Bekijk de pagina Noord-Holland in Europa van de provincie als je meer wilt weten over wat de provincie in Noord-Holland doet.