achtpuntenplan Schiphol

Achtpuntenplan Schiphol voor stillere, schonere en betere luchtvaart

Vandaag heeft Schiphol keuzes gepresenteerd die tot een stillere, schonere en betere luchtvaart moeten leiden. Voor de omgeving, medewerkers en de luchtvaartsector is het tijd voor perspectief. Zo wil Schiphol dat er geen vliegtuigen opstijgen tussen 0.00 – 06.00 uur en tussen middernacht en 05.00 uur geen toestellen landen, komt er geen tweede Kaagbaan en worden privévliegtuigen en de meest lawaaiige toestellen voortaan geweerd. Dit zorgt ervoor dat het aantal mensen dat hinder ondervindt daalt.

Bron: Schiphol.nl.

Ruud Sondag, ceo Royal Schiphol Group over de nieuwe plannen: “Schiphol verbindt Nederland met de rest van de wereld. Dat willen we blijven doen, maar dat moet op een betere manier. De enige weg vooruit is om sneller stiller en schoner te worden. Te lang hebben we alleen gedacht aan groei en te weinig aan de tol daarvan.  We moeten duurzaam zijn voor onze medewerkers, de omgeving en de wereld. Ik realiseer me dat onze keuzes forse effecten kunnen hebben voor de sector, maar ze zijn wel nodig. Onze inbreng laat zien dat het ons menens is. Het is de enige manier om, gebaseerd op concrete maatregelen, vertrouwen van medewerkers, passagiers, buren, politiek en samenleving terug te winnen.” Royal Schiphol Group kiest voor stiller, schoner en beter en zet dat nu kracht bij met een aantal duidelijke keuzes. Schiphol zal de maatregelen consulteren met luchtvaartmaatschappijen. De luchthaven kan zo Nederland goed blijven verbinden met de wereld:

Nieuwe regels met heldere grenzen voor geluid en uitstoot van CO2

Schiphol wil uiterlijk in 2025-2026 een stelsel waarbij gestuurd wordt op structurele vermindering van geluid en uitstoot van CO2 in lijn met het klimaatakkoord van Parijs en niet op het aantal vliegtuigbewegingen. Dit geeft zekerheid dat hinder en uitstoot structureel omlaag gaan, en is ook een prikkel tot innovatie voor de luchtvaartsector. De overheid moet dit systeem wettelijk verankeren.

Minder geluidsoverlast en uitstoot

Schiphol wil een nachtsluiting, zodat er meer rust is voor de omgeving. Er stijgen geen vliegtuigen meer op tussen 00.00-06.00 uur en er kan niet geland worden tussen 00.00-05.00 uur. Dat betekent dat er 10.000 nachtvluchten per jaar minder zijn. Verschuiving naar de randen van de nacht of vroege ochtend willen we zo veel mogelijk beperken. Om geluidsoverlast te verminderen wil Schiphol lawaaiige vliegtuigen strenger aanpakken, door de bestaande normen stapsgewijs aan te scherpen voor vliegtuigen die op Schiphol mogen landen en vertrekken. Verder wil Schiphol privévliegtuigen en klein zakelijk verkeer weren. Dit verkeer zorgt voor onevenredig veel geluidsoverlast en CO2 uitstoot per passagier (ongeveer 20 keer zo veel CO2 in vergelijking tot een lijnvlucht). Van deze vluchten is 30-50% vakantievluchten naar bestemmingen als Ibiza, Cannes en Innsbruck. Naar de meest gevlogen bestemmingen met privéjets zijn bovendien voldoende lijndiensten beschikbaar. Er blijft onveranderd ruimte voor maatschappelijk verkeer zoals politie- of ambulancevluchten. Deze drie maatregelen gaan uiterlijk gelden in 2025-2026. Het aantal ernstig gehinderden rond Schiphol daalt hiermee, volgens de geldende modellen, met ongeveer 17.500 (16%) en het aantal omwonenden met ernstige slaapverstoring daalt met ongeveer 13.000 (54%).

Geen extra start- en landingsbaan  

Schiphol ziet af van de mogelijkheid van een extra start- en landingsbaan, de parallelle Kaagbaan, en vraagt de Rijksoverheid de reservering op te heffen. Voor deze start- en landingsbaan is grond gereserveerd ter hoogte van Rozenburg, Rijsenhout en Schiphol-Rijk. Deze reservering legt een onnodige druk op de schaarse ruimte in de omgeving. Voor het gebied ten zuidoosten van Schiphol, dat vanuit hinderperspectief mogelijk wel baat had bij de realisatie van de extra baan, wordt vol ingezet op de uitvoering van het Minder Hinder programma. Voor de omgeving start Schiphol samen met het Rijk een omgevingsfonds. Schiphol stelt hier tot 2030 in totaal €70 miljoen (jaarlijks €10 miljoen) voor beschikbaar, dat geïnvesteerd kan worden in innovatieve bouwconcepten, woningisolatie en gebiedsontwikkeling om zo de leefomgeving te verbeteren.

Vracht beschermen

Schiphol wil vracht behouden en beschermen door 2,5% van het aantal beschikbare start- en landingsrechten voor vracht beschikbaar te houden. Vrachtvluchten hebben vanwege internationale slotregels op dit moment moeite om hun plek op Schiphol te behouden. Vracht zorgt in verhouding voor veel werkgelegenheid en is waardevol voor economie en vestigingsklimaat. Wel moeten vrachtvluchten ook voldoen aan de nieuwe, strengere regels voor lawaaiige toestellen en geldt ook voor vracht de nieuwe nachtsluiting.

Mensen centraal  

Stiller, schoner en beter gaat over CO2, geluid, maar ook over mensen. Werken op Schiphol is voor veel mensen heel bijzonder, maar ook arbeidsintensief. Te lang is gefocust op lage kosten. Een andere aanpak is nodig: iedereen is belangrijk op Schiphol. Het sociaal akkoord met de vakbonden was een eerste stap. Schiphol zet nu door en vindt het belangrijk dat de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden voor alle mensen die op de luchthaven werken goed zijn. Schiphol zet in op betere beloning in alle sectoren, betere bescherming van alle medewerkers tegen uitstoot, minder concurrentie op de afhandelingsmarkt en het verbeteren van de arbeidsomstandigheden voor medewerkers bij de (bagage-)afhandeling.

Het achtpuntenplan

Een stiller, schoner en beter Schiphol betekent: 1: Nieuwe regels met heldere grenzen voor geluid en de uitstoot van CO2. 2: De meest lawaaiige vliegtuigen zijn niet meer welkom. 3: Niet meer starten tussen 00.00 en 06.00, niet meer landen tussen 00.00 en 05.00. 4: Geen privévliegtuigen en klein zakelijk verkeer meer op Schiphol 5: Geen extra start- en landingsbanen. 6: Jaarlijkse investering van € 10 miljoen in omgeving en bewoners. 7: Bescherming van vracht. 8: Mensen centraal. Alle informatie is te vinden op deze website: Schiphol | Meer in balans met de leefomgeving
Schiphol gaat het stiller, schoner en beter doen - visual