state region amsterdam

Air Cargo Trucking: zes aandachtspunten

De Hogeschool van Amsterdam heeft in opdracht van KLM Cargo onderzoek gedaan naar de markt voor luchtvervangend wegvervoer. Zes studenten Logistiek en Technische Vervoerskunde hebben dit onderzoek uitgevoerd onder leiding van Wico Santbulte, director Cargo Development KLM. Ze beschrijven hier zes aandachtspunten.

 

Op en rond Schiphol bevinden zich natuurlijk veel air cargo trucking bedrijven. Er is gedurende het onderzoek inzicht opgedaan in de processen bij deze bedrijven; hoe gaan ze te werk en hoe liggen de onderlinge verhoudingen? Hiernaast onderzochten de studenten de netwerkpunten waarop gereden wordt en de concurrentie op de markt.

Vanuit deze onderwerpen kwamen verschillende opvallende punten naar voren:

 

1. Luchtvervangend wegvervoer

Bij het vervoer van luchtvracht is de bestemming van het vliegtuig vanzelfsprekend nooit de eindbestemming van de vracht. Er volgt altijd transport per truck; soms een kort traject naar de directe omgeving van het vliegveld, soms een langere afstand naar een distributiecentrum in Nederland, of zelfs elders in Europa.

 

In sommige gevallen vindt dit transport plaats onder een luchtvrachtmanifest. Dit laatste vindt plaats onder een vluchtnummer. De truck vervangt hiermee het vliegtuig binnen Europa. De vracht wordt vanuit kostenoverwegingen vaak niet gevlogen naar een andere luchthaven dichterbij de eindbestemming. Hier komt bij dat niet elke luchtvaartmaatschappij op elke luchthaven vliegt. Hiermee worden luchtvrachtgoederen dus over de weg getransporteerd alsof het door de lucht vervoerd wordt. Zo worden uitstoot en kosten verminderd op trajecten binnen Europa. Door middel van interviews met verschillende vervoerders, expediteurs en afhandelaren is een analyse gemaakt van dit luchtvervangend wegvervoer in Nederland.

 

2. Afzetgebied air cargo trucking

Hoewel je zou verwachten dat de vrachtwagen wordt ingezet op de middellange afstanden en weinig bevlogen bestemmingen, is toch gebleken dat het meest gereden wordt binnen een cirkel om Londen, Parijs, Frankfurt Hahn en Frankfurt. De gemiddelde afstanden die gereden worden zijn tussen de 500 en 1500 km.

 

3. Onbalans door hevige concurrentie

Binnen deze markt is sprake van hevige concurrentie. De markt van air cargo trucking bevat veel verschillende spelers. Er wordt vaak gekozen voor de grotere vervoerspartijen omdat deze het meest uitgebreide netwerk kunnen bieden. De markt kent op dit moment een overcapaciteit. Door de verslechtering van de economie en het stilstaan van de groei van het vrachttransport via de lucht zitten air cargo trucking bedrijven er financieel zwakker bij. Dit is het meest merkbaar bij de kleinere air cargo trucking bedrijven, omdat deze tegenover de grote partijen minder kunnen bieden en soms onder een kostprijs moeten opereren. Dit zorgt voor een onbalans in de markt.

 

4. Nichemarkt

Een air cargo trucker rijdt in opdracht van een expediteur of een luchtvaartmaatschappij. Er zijn veel air cargo trucking bedrijven actief die allemaal hun eigen netwerk hebben. De truck is uitgerust met zogenaamde roller-beds. Deze maken het mogelijk om een opgebouwde pallet in de truck te rollen. Deze materiele specialisatie is belangrijk voor de markt, en geeft de mogelijkheid om van een nichemarkt te spreken. Ook het milieubewust vervoeren van vracht is een terugkerend onderwerp in de markt, wat zich terug te zien is in de vraag naar schonere trucks.

 

5. Beladingsgraad 80 procent door samenwerking

Ondanks de concurrentie wordt er op operationeel niveau in sommige gevallen samengewerkt door vracht van half-geladen trailers te combineren. De gemiddelde beladingsgraad van de trucks ligt rond de 80 procent.

 

6. Digitalisering via e-link en ACN-pas

De digitalisering van de markt is aardig op weg. De combinatie van e-link en deACN-pas neemt grote stappen. De ACN-pas is een persoonsgebonden pas waarmee de chauffeur zich bij de afhandelaar kan identificeren. E-link is een pilotproject vanuit ACN, Schiphol Group en Amsterdam Connecting Trade om luchtvrachtgoederen snel in- en uit te klaren zonder lange wachttijden voor de douane. In combinatie met e-link hoeft de chauffeur bij de poort van de afhandelaar niet meer zijn vrachtbrief te tonen en te laten ondertekenen. Aan zijn ACN-pas is gekoppeld welke vracht hij komt ophalen. Hierdoor worden informatiestromen efficiënter gecoördineerd en zal de digitalisering een grote rol gaan spelen.

 

Markt opengooien?

Er blijkt dat er in de markt veel verschillende visies en gedachten bestaan. Zo spreekt de ene partij over een niet-te-betreden markt die open gegooid moet worden en de andere partij juist over het verkleinen van de markt om zo de prijzen te kunnen nivelleren met de andere grote luchthavens in de omgeving. De markt gaat op een open manier om met technologische ontwikkelingen die marktbreed aangeboden zouden kunnen worden. Om deze ontwikkelingen marktbreed uit te kunnen voeren moeten bedrijven vaak investeringen doen of zijn er financiële consequenties voor de volgende schakel in de keten.

 

Onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door de volgende zes studenten: Jesse Keller, Dirk de Kempenaer, Ricky van Dijk, Hans Minten, Bjorn Goslinga en Jorn Engels. Het onderzoek was in het kader van de minor Airport Seaport Logistics van het onderzoeksprogramma Logistiek. Vanuit dit onderzoeksprogramma werd het onderzoek ondersteund door Simon de Rijke, Sander Onstein en Rover van Mierlo. Auteurs van het artikel: Jesse Keller en Dirk de Kempenaer.

 

Bron: KennisDC Amsterdam

Geef een reactie