Foto voorstel local rule

Akkoord over KLM-voorstel local rule slots Schiphol

Er is donderdag 14 december een gedragen voorstel bereikt voor een local rule op Schiphol die onder meer de positie van vrachtvluchten op de luchthaven verbetert. De Coordination Committee, waarin alle luchtvaartmaatschappijen die op Schiphol vliegen vertegenwoordigd zijn, is met grote meerderheid van stemmen akkoord gegaan met het KLM-voorstel voor een local rule. TLN, evofenedex en ACN zijn positief over het voorstel en zien het als een werkbare oplossing voor vrachtvluchten binnen de huidige afspraken over Schiphol.
Tijdens de bijeenkomst lag zowel een voorstel van Schiphol als KLM voor. Beide partijen hebben, afzonderlijk van elkaar, het initiatief genomen om een oplossing te zoeken in de impasse over vrachtvluchten. evofenedex, TLN en ACN waarderen de inzet van partijen in de CCN om een oplossing te zoeken voor de ontstane situatie op de luchthaven als gevolg van slotschaarste.

KLM-voorstel

Uiteindelijk is alleen gestemd over het voorstel van KLM, omdat dit op details beter was uitgewerkt. In het KLM-voorstel staan behoud van historische rechten en slotoptimalisatie centraal. Hierdoor is er minder risico dat het aantal vrachtvluchten op Schiphol opnieuw afneemt. Bij het uitgeven van niet-gevlogen slots (bijvoorbeeld door slecht weer) wordt prioriteit gegeven aan vrachtvluchten. Hiermee is het ook mogelijk om optimaal gebruik te maken van het plafond van 500.000 vliegbewegingen op Schiphol. Het laatste punt wordt de komende zes weken door partijen nog verder uitgewerkt.

Toetsing voorstel local rule

Het gedragen voorstel gaat nu richting het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met de vraag om het voorstel zo spoedig mogelijk te behandelen en juridisch te toetsen. evofenedex, TLN en ACN zijn tevreden met het bereikte resultaat en prijzen de inzet van partijen om tot een oplossing te komen. Volgens de drie partijen onderstreept dit voorstel, binnen het Alders Akkoord, het belang van vrachtvluchten op Schiphol. De vrachthub Schiphol is essentieel voor exportkansen van ondernemers, het vestigingsklimaat voor buitenlandse bedrijven en werkgelegenheid op en rond Schiphol.
Bron: ACN.nl.