bouwen rond Schiphol

Bouwen rond Schiphol mag weer

Demissionair staatssecretaris Sharon Dijksma heeft het Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB) ter vaststelling aangeboden aan de Koning. Het besluit treedt per 1 januari 2018 in werking. Dat betekent dat er weer gebouwd kan worden in de nabijheid van Schiphol.

bouwen rond Schiphol
Gedeputeerde Ruimtelijke Ordening van de provincie Noord-Holland Joke Geldhof is blij met het nieuwe LIB: “Deze dynamische regio kan zich nu weer verder kan ontwikkelen. Een groot aantal woningbouwplannen dat vastliep op de strenge regels van het Rijk, kan nu van start. Dit draagt bij aan een sterke metropoolregio Amsterdam, mét voldoende woningen én een sterke luchthaven.”

“Dit draagt bij aan een sterke metropoolregio met voldoende woningen én een sterke luchthaven”

Door het Luchthavenindelingbesluit kunnen woonkernen waar de vitaliteit onder druk staat, zich weer ontwikkelen. Geldhof: “Er komt weer ruimte voor noodzakelijke, kleinschalige woningbouw in de directe omgeving van Schiphol. Dat is hard nodig.” Dorpen als Zwanenburg en Rijsenhout krijgen hierdoor hun langverwachte impuls. Onder aanvoering van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer is hier de afgelopen jaren in samenwerking met 18 gemeenten en de provincie Zuid-Holland hard aan gewerkt.

bouwen rond schiphol
Rijsenhout is een van de kernen die dankzij de LIB een impuls kan krijgen.

Transformeren kantoren

Voor het gebied verder van de luchthaven gelegen vervalt het verbod op transformatie van niet geluidgevoelige gebouwen als fabrieken naar geluidgevoelige bebouwing zoals woningen. Verpauperde bedrijventerreinen en leegstaande kantoren kunnen getransformeerd worden tot woningen. Ook een project als de herinrichting van het Havenstraat-gebied in Amsterdam wordt mogelijk gemaakt.

Regionale afspraken

Uiteraard zullen provincies en gemeenten in verband met de geluidsbelasting zorgvuldig blijven afwegen waar wel en niet gebouwd kan worden in het gebied rondom Schiphol. Ook hebben de provincies en gemeenten afspraken gemaakt over de informatie die toekomstige bewoners moeten krijgen. Verder zijn er afspraken gemaakt over de manier waarop wordt omgegaan met eventuele klachten en het voorkomen van extra kosten voor de luchtvaartsector.
Bron: noord-holland.nl

Geef een reactie