Circulair via logistieke samenwerking Zuidoost

Circulair door logistieke samenwerking, dat is het doel van het project Cross Chain Control Center (4C) voor afvalinzameling- en verwerking in Amsterdam Zuidoost dat onlangs van start ging. In het project werken bedrijven in Amsterdam Zuidoost, afvalinzamelaars, start-ups en kennisinstellingen aan de realisatie van een circulaire economie en het verminderen van het aantal vervoersbewegingen. De ontwikkeling van een nieuw logistiek samenwerkingsmodel staat centraal. 
De wereldbevolking groeit, de consumptie stijgt en daarmee de afvalberg. Tegelijkertijd worden grondstoffen en energie schaarser. De circulaire economie vormt een oplossing voor deze tegenstrijdigheid: afval is grondstof en wordt zo hoogwaardig mogelijk hergebruikt. Tegelijkertijd is de huidige wijze van afvalinzameling en afvalverwerking nog niet ingericht op de ontwikkelingen in de circulaire economie. Afval kan beter worden gescheiden en ook vraagt de circulaire economie om een ander logistiek model voor afvalinzameling. Ook zijn er kansen voor lokale verwerking van afvalstromen waardoor deze helemaal niet meer te hoeven worden vervoerd.

Slim samenwerken aan nieuw logistiek model

Een logistiek model voor afvalinzameling dat past bij de circulaire economie kan alleen worden gerealiseerd door slim samen te werken. In Amsterdam Zuidoost starten bedrijven, overheid en kennisinstellingen daarom een project om de kansen die een duurzame economie biedt gezamenlijk te realiseren. De Amsterdam ArenA, ING, NUON, Delta Lloyd, AMC, Suez, Icova, CSU, Better Future Factory, TNO, Hogeschool van Amsterdam en Gemeente Amsterdam participeren in het project “Cross Chain Control Center voor afvalinzameling en -verwerking in Amsterdam Zuidoost”. Het doel van dit project is om begin 2017 een alternatief logistiek samenwerkingsmodel voor de inzameling van bedrijfsafval in Amsterdam Zuidoost in een pilot te realiseren. Het Cross Chain Control Center zal bijdragen aan het hergebruik van grondstoffen, het verminderen van vervoersbewegingen en het realiseren van lokaal hergebruik.
Dit project is mede gefinancierd door de Topsector Logistiek/Connekt en loopt tot maart 2018.

Meer weten?

Mocht u meer willen weten over dit project of geïnteresseerd zijn om mee te denken, neem dan contact op met projectmanager Bineke Posthumus.
Bron: Dinalog.nl

Geef een reactie