Kansen logistiek, offshore & transport in Iran

Tijdens de Nederlandse handelsmissie naar Iran is afgesproken dat de twee landen intensiever gaan samenwerken op het gebied van watermanagement, havenontwikkeling en maritieme logistiek. De afspraken op regeringsniveau zetten de deur open voor Nederlandse bedrijven die orders van Iraanse opdrachtgevers in de wacht willen slepen.
Minister Schultz sprak tijdens de handelsmissie met diverse Iraanse ambtgenoten, zoals de minister van Transport. Met hem is afgesproken dat Nederland en Iran gaan samenwerken in havenontwikkeling, maritieme logistiek, offshore, scheepsbouw en transport naar het achterland. In Iran wordt de komende jaren veel geïnvesteerd in de uitbreiding van grote havens. De afspraken zijn een basis voor Nederlandse bedrijven die willen deelnemen aan grote Iraanse projecten.

Watermanagement

Met de Iraanse minister van Energie zijn afspraken gemaakt voor samenwerking in watermanagement. Iran heeft te maken met een toenemend tekort aan drinkwater en water voor de industrie en landbouw. Nederland heeft veel ervaring met watermanagement in het stroomgebied van de Maas en de Rijn en kan deze kennis in Iran inzetten. Voor Nederlandse bedrijven liggen er kansen op het gebied van (drinkwater)voorziening, waterzuivering, hergebruik van water en het ontzilten van water.

Deelnemers handelsmissie Iran

Bedrijven die deelnamen aan de handelsmissie naar Iran waren BAM International, Damen Shipyards, Port of Rotterdam, Royal Boskalis Westminster, Royal IHC, STC Groep, Van Oord en Witteveen + Bos, Adverio Waste systems, Amstelland, Berson UV, Dutch Water Authorities, Interact Smart Solutions, RMX Tech en het Netherlands Water Partnership.

Eerste opdrachten binnen

Een aantal bedrijven heeft tijdens de handelsmissie al goede zaken gedaan. Berson UV en Witteveen en Bos hebben overeenkomsten ondertekend met Iraanse bedrijven voor samenwerking in afvalwaterbehandeling en watertechnologie. Adverio Waste Systems verkocht een complete afvalbehandelingsinstallatie aan de stad Dezful. En Van Oord sloot een samenwerkingsovereenkomst met Petro-Iran voor constructie-activiteiten op het gebied van olie en gas.
 

Geef een reactie