Athos website

CO2-project Athos in Noordzeekanaalregio lanceert website

Deze week heeft Athos, het gezamenlijke project van Gasunie, EBN, Port of Amsterdam en Tata Steel gericht op afvang, transport, opslag en hergebruik van CO2 in de Noordzeekanaalregio, de nieuwe website gelanceerd. Een van de eerste berichten dat er op verscheen, was het goede nieuws dat er ruim voldoende reacties binnen zijn gekomen op de uitvraag in november 2019 naar klanten en CO2-opslagpartners. 

Athos is een project voor de ontwikkeling van een openbaar CO2-netwerk in het Noordzeekanaalgebied voor CCUS. CCUS is het afvangen en transporteren van CO2 om te gebruiken voor de productie van bouwgrondstoffen en synthetische brandstoffen of op te slaan onder de Noordzee.  Hiermee levert Athos een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van de regio en Nederland. Port of Amsterdam is een van de initiatiefnemers van Athos.

Binnen Athos werkt het havenbedrijf samen met EBN, Gasunie en Tata Steel. De focus van het havenbedrijf zit in het deel waarbij CO2 wordt afgevangen en in een circulair proces wordt gebruikt.

Op dit moment werken de partners de technische aspecten uit. Verwachting is dat rond maart 2021 die opties zijn geselecteerd die het beste passen bij het gewenste gebruik en het Noordzeekanaal gebied.

Volg de ontwikkelingen rond Athos op de Athos website.