jaarverslag 2023 poa

Flexibel groepscontract voor elektriciteit faciliteert ambities Amsterdamse havengebied

De Energie Coöperatie Amsterdamse Haven (ECAH) en netbeheerder Liander hebben in samenwerking met Port of Amsterdam een oplossing ontwikkeld waardoor het mogelijk wordt om als groep bedrijven gezamenlijk flexibel met de ruimte op het elektriciteitsnet om te gaan. Dankzij het flexibele groepscontract in combinatie met de samenwerking in het Amsterdamse havengebied ontstaan meer mogelijkheden voor […]

Van nationaal belang: Ontwikkelperspectief Noordzeekanaalgebied vastgesteld

Voor de toekomst van het Noordzeekanaalgebied (NZKG) hebben Rijk, regio en partners* half december een nieuwe gemeenschappelijke koers vastgesteld: het Ontwikkelperspectief Noordzeekanaalgebied. Bron: Noordzeekanaalgebied.nl. De komende decennia is het Noordzeekanaalgebied een gebied van nationaal belang voor het realiseren van forse opgaven rond energietransitie, circulaire economie, woningbouw, klimaatadaptatie, versterking van landschap & ecologie, sterke haven- & […]

Port of Amsterdam stapt in project voor productie groene waterstofstof in Golfregio

27 Nederlandse bedrijven gaan samenwerken om groene waterstofproductie in de Golfregio te ontwikkelen. Port of Amsterdam maakt deel uit van deze groep. Op 30 november 2023 tekende zij een PIB-samenwerkingsovereenkomst met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De groep bedrijven richt zich op de Verenigde Arabische Emiraten, Saudi-Arabië en Oman. Het programma Partners for International Business […]

Video: Ontwikkelperspectief NZKG, over de toekomst van het Noordzeekanaalgebied

Tijdens het Jaarcongres 2023 van het Noordzeekanaalgebied op 10 november passeerden alle grote regionale opgaven de revue. Denk aan woningbouw, waterberging, natuur, industrie, circulaire economie, logistiek en energietransitie. Bron: Port of Amsterdam. Al deze thema’s komen samen in het ‘Ontwikkelingsperspectief NZKG’, waar regionale partners het afgelopen jaar hard aan hebben gewerkt. De videopresentatie van het […]

Tweede nieuwe installatie voor boord-boordoverslag in haven Amsterdam opgeleverd

Eind oktober is een nieuwe installatie voor boord-boordoverslag opgeleverd aan de zuidzijde van de Mercuriushaven. Met deze tweede installatie is het project voor nieuwe boord-boordoverslagvoorzieningen in de Mercuriushaven nu helemaal afgerond. Bron: Port of Amsterdam. De zuidelijke installatie is in een recordtijd van zes weken aangelegd en opgeleverd. Medio september zijn de oude boeien verwijderd, […]

H2avennet: waterstofnet Amsterdams havengebied van Port of Amsterdam & Firan

Samen met Firan investeert Port of Amsterdam in een definitief ontwerp voor H2avennet, een publiek waterstofdistributienet in het havengebied van Amsterdam. Als duurzame oplossing om van het aardgas af te gaan, zal dit te realiseren lokale waterstofnetwerk geschikt zijn voor bedrijven die waterstof willen gebruiken of willen produceren. De projectpartners waarderen de onlangs verkregen aanvullende […]