toekomstbestendige omgeving Lelystad airport

Coalitie voor toekomstbestendige omgeving Lelystad Airport

Lelystad Airport, Lelystad Airport Businesspark, gemeente Lelystad en provincie Flevoland hebben half december de Samenwerkingsovereenkomst Toekomstbestendige Luchthavenomgeving ondertekend. Elke partij draagt bij aan toekomstige kansen en aanpak van knelpunten op het gebied van duurzame energie, klimaat, gezondheid, ecologie en economie. Lelystad Airport (Businesspark) is bij uitstek een geschikt gebied voor pilots en onderzoek voor duurzame verbeteringen van de luchthaven(omgeving).

“Provincie Flevoland ondersteunt de ambitie om uit te groeien tot meest duurzame luchthaven van Europa, onder meer vanwege de goede inpassing in de leefomgeving,” vertelt gedeputeerde Jan de Reus met verve. Het ‘Onderzoeks- en innovatieprogramma luchthavenomgeving Lelystad toekomstbestendig’ gaat hieraan een bijdrage leveren. Dit programma zorgt voor verdere versterking van het hoogwaardige en duurzame karakter van het Businesspark. En het programma geeft een impuls aan de innovatie- en concurrentiekracht van het gebied.

Concrete projecten

Onderzoeksinstellingen en omgevingspartners denken al langer mee over ideeën om bij te dragen aan de ontwikkeling en toepassing van kennis en technologie gericht op toekomstbestendige luchtvaart, luchthaven en luchthavenomgevingen. De ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst is de eerste formele stap in de verdere vormgeving van het ‘Onderzoeks- en innovatieprogramma luchthavenomgeving Lelystad toekomstbestendig’. Betrokken onderzoeksinstellingen en omgevingspartners gaan dit programma de komende tijd verder vorm en inhoud geven. Voorbeelden zijn onderzoeksprojecten op het vlak van geluidbeperking, transitie naar schone luchtvaart en/of groen- en voedselvoorziening. Deze versterken al lopende duurzaamheidsprojecten in het gebied, zoals ‘zonne-initiatieven’ voor een duurzaam energiesysteem en de beperking van vervoersbewegingen, hergebruik van materialen en toepassing van innovatieve concepten bij de terminal, verkeerstoren en start- en landingsbaan.

Geschikt voor pilots en onderzoek

De al lopende duurzaamheidsprojecten laten zien waarom het gebied op en om de luchthaven bij uitstek geschikt is voor duurzame verbetering van de luchthaven(omgeving). Lelystad Airport (Businesspark) en omgeving zijn volop in ontwikkeling. Er liggen veel kansen om het gebied zo toekomstbestendige mogelijk te ontwikkelen, waarvoor ook de ruimte beschikbaar is. De gebiedspartijen werken nauw met elkaar samen op verschillende schaalniveaus. Ze gaan – als echte pioniers – geen problemen uit de weg, maar zetten ze om in kansen. Door die pioniersmentaliteit is het geen wonder dat dit gebied continu in ontwikkeling is. Dit biedt veel mogelijkheden voor nieuwe puzzelstukjes die bijdragen aan toekomstige kansen en aanpak van knelpunten op het gebied van duurzame energie, klimaat, gezondheid, ecologie en economie.

Foto: gemeente Lelystad. Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst.