tweede kaagbaan

Reactie Schiphol op nieuws extra startbanen

Het Haarlems Dagblad heeft vrijdag 20 december een artikel gepubliceerd met de kop ‘Plan Schiphol voor twee extra startbanen. Bewonersgroepen voelen zich overvallen.’ Schiphol hecht er waarde aan te benadrukken dat het niet gaat om concrete plannen, maar om informatie uit verkennend onderzoek naar mogelijke toekomstscenario’s.

Het verkennend onderzoek is aan de orde gekomen bij een bijeenkomst van een klankbordgroep die bestaat in het kader van de totstandkoming van de luchtvaartnota. De klankbordgroep is onder voorzitterschap van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en bestaat uit een afvaardiging van onder meer omwonenden, Luchtverkeersleiding Nederland en Schiphol. I&W presenteert de luchtvaartnota voor de zomer van 2020.

Het onderzoek is een van de vele onderzoeken die Schiphol laat uitvoeren op het gebied van bijvoorbeeld hinderreductie, innovatie en capaciteit. De onderzoeken gebruikt Schiphol in de ontwikkeling van haar ‘visie 2050’. Een onderzoek of studie is echter geen plan. Net als de studies naar een luchthaven op zee.

In het betreffende onderzoek staan geluidseffecten van een aangepast banenstelsel van Schiphol. Dat is in de klankbordgroep besproken om alle betrokkenen inzicht te geven in de uitwerking van die mogelijke toekomstscenario’s. Net zoals bij de studies naar een luchthaven op zee.