mer schiphol

Concept MER Schiphol gereed

Schiphol heeft de concept milieueffectrapportage (MER) gepresenteerd aan de leden van de Omgevingsraad Schiphol (ORS). De concept MER is nodig om het Nieuwe Normen- en Handhaving Stelsel (NNHS) door middel van een wijziging van het Luchthavenverkeersbesluit (LVB) Schiphol wettelijk te verankeren. De deelnemende partijen in de ORS en de Minister van Infrastructuur en Waterstaat hebben daarbij ook gevraagd om een doorkijk na 2020.

De partijen, in de ORS verenigd, streven ernaar in de komende weken een advies uit te brengen over de toekomstige ontwikkeling van Schiphol. De concept MER geeft een reeks aan resultaten, inzichten en scenario’s die bij deze gesprekken als feitenbasis zullen worden gebruikt om tot een advies over de ontwikkeling van Schiphol na 2020 te komen.

Lees alle informatie over de concept MER hier.

Lees hier ook de reactie van Schiphol op berichtgeving van de NOS over de MER.