dashboard logistieke stromen

Spitsrijden MRA gedaald dankzij Beter Benutten

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) reizen dagelijks ruim 14.000 automobilisten minder in de spits. Dat is het resultaat van een samenwerking tussen het Rijk, regionale en lokale overheden en het bedrijfsleven (waaronder het bedrijventerrein Schiphol Trade Park) om infrastructuur beter te benutten en slimmer reizen te stimuleren. Weggebruikers reizen vaker op een ander tijdstip of kiezen voor een andere manier van reizen. Ook is ingezet op slimme innovaties om verkeer beter te laten doorrijden. De Beter Benutten-aanpak gaat door in het programma Slimme en Duurzame Mobiliteit. SADC en Royal Schiphol Group hebben binnen de regionale aanpak het project Groot Schiphol Bereikbaar geïnitieerd.

Het programma Beter Benutten is er sinds 2015 op gericht om de reistijd op de drukste knelpunten in de spits te verbeteren. “We kijken terug op een gevarieerd en succesvol Beter Benutten-programma in de Metropoolregio Amsterdam. Door 26 maatregelen op het terrein van logistiek, openbaar vervoer, fiets en smart mobility én samenwerking met werkgevers, kan het verkeer op de belangrijkste knelpunten beter doorrijden”, zegt Elisabeth Post (gedeputeerde Mobiliteit provincie Noord-Holland en vertegenwoordiger namens de publieke partners in Beter Benutten).

Naast alternatieve reisopties om forenzen uit de spits te halen met werkgevers, werd bijvoorbeeld ingezet op de introductie van slimme verkeerslichten en betere informatie voor evenementenbezoekers van het ArenA-gebied in Amsterdam via de Mobility Portal. Na een proef met stand-by-bergers op de A10, is het wegbeheer inmiddels structureel aangepast en slepen bergingsvoertuigen gestrande voertuigen sneller weg. Succesvol waren ook de fietscampagnes en ov-maatregelen in steden als Almere, Haarlem en Hilversum en op de Zuidas, tussen Westpoort en Zaandam en in de IJmond. Ook zijn er rondom Amsterdam veel fietsverbindingen verbeterd.

Meer dan 650 aangesloten werkgevers

Er is een intensieve samenwerking met werkgevers tot stand gekomen, onder meer op de Zuidas, Schiphol Trade Park, de IJmond, Haarlem en Hilversum. Daarnaast werken werkgevers nu ook samen in het overkoepelend werkgeversinitiatief BREIKERS. Volgens Henk Markerink, CEO Johan Cruijff ArenA en vertegenwoordiger van het bedrijfsleven in Beter Benutten MRA, is de betrokkenheid van de werkgevers een groot succes. “Bij BREIKERS en de gebiedsgerichte werkgeversaanpakken zijn al meer dan 650 werkgevers aangesloten. Hierdoor mijden veel werknemers in de Metropoolregio Amsterdam de spits. Bijvoorbeeld door flexibel te werken, het gebruik van e-bikes en de inzet van een mobiliteitsbudget.”

De logistiek: van vrachtwagen naar schip

Op logistiek gebied toonde Rijkswaterstaat en het duurzame afvalbeheerbedrijf HVC aan dat een verschuiving van vervoer van afval van vrachtwagen naar schip haalbaar is. En door een proef met stand-by-bergers op de A10 is het wegbeheer inmiddels structureel aangepast waardoor bergingsvoertuigen gestrande voertuigen sneller wegslepen. Dit levert blijvend veel reistijdwinst op.

Smart mobility

De regio maakte ook werk van ambitieuze smart mobility-projecten. De eerste intelligente verkeerslichten zijn inmiddels geplaatst, waardoor de N205 helemaal klaar is voor de nieuwe diensten van Talking Traffic die landelijk zijn ontwikkeld. Daarnaast resulteerde de introductie van een Mobility Portal bij de Johan Cruijff ArenA in een betere doorstroming van het evenementenverkeer in Amsterdam Zuidoost (inclusief omliggende rijkswegen). De Mobility Portal is het online platform waarop bezoekers alles over het vervoer kunnen vinden van en naar het ArenAPoort-gebied. Voor waterrecreanten en schippers is de Riverguide app geïntroduceerd.

Grootschipholbereikbaar.nl

Als regionaal project binnen Slimme en Duurzame Mobiliteit hebben SADC en Royal Schiphol Group onlangs de website grootschipholbereikbaar.nl gelanceerd. De site is een online platform met nieuws over pilots en projecten gericht op de bereikbaarheid van de werklocaties rond Schiphol. Hieronder vallen de kantoor- en bedrijvenlocaties op Schiphol, Airport Business Park lijnden, De Beukenhorst, De Hoek, Fokker Logistics Park en de SADC-terreinen Schiphol Logistics ParkSchiphol Trade ParkDe PresidentPolanenParkBusiness Park Amsterdam Osdorp en Green Park Aalsmeer.

Lees ons artikel over de start van Grootschipholbereikbaar.nl

Het doel van het platform is het verder verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid door invloed uit te oefenen op het reisgedrag van de forens. Daarbij kan gedacht worden aan te, een reisportaal, mobiliteitshubs en entrypoints en collectieve acties voor werkgevers en medewerkers.

(Tekst loopt door onder video)

Video resultaten Beter Benutten

Meer informatie

Bron: Rijkswaterstaat West-Nederland Noord en SADC/Frans van der Beek.