Landelijk convenant Milieuzonering verlengd

Het landelijke convenant milieuzonering voor vrachtauto’s in Nederlandse binnensteden wordt met één jaar verlengd. De toegangseisen blijven ongewijzigd.

De lopende ontheffingen voor Bijzondere voertuigen worden met een jaar verlengd. Dit is het gevolg van afspraken die eerder dit najaar zijn gemaakt tussen Transport en Logistiek Nederland (TLN) en de andere convenantspartners. Het convenant is oorspronkelijk in 2006 getekend tussen TLN, EVO, de landelijke overheid en een aantal gemeenten. Het bevatte de spelregels voor het instellen van een milieuzone door gemeenten, voor uniforme toegangseisen en voor diverse compenserende maatregelen. Het convenant was inmiddels al twee keer verlengd.
MIlieuzone Amsterdam
De milieuzone voor vrachtwagens Amsterdam. Foto: Google via Gemeente Amsterdam.

Geen overeenstemming

Een aantal gemeenten kampt nog steeds met overschrijdingen van de wettelijke normen voor luchtkwaliteit, vooral voor de concentratie van NOx. In enkele andere gemeenten wordt inmiddels wel aan de normen voldaan. Transport en Logistiek Nederland (TLN) heeft zich dan ook ingezet om de milieuzones in die steden op te heffen. Hier is helaas geen overeenstemming in gekomen. Omdat de toegangseisen en het ontheffingenregime verder niet wijzigen, kon TLN instemmen met een verlenging van één jaar. In dat jaar wordt er met de convenantspartners gekeken welke afspraken over de toegang tot binnensteden er op de langere termijn worden gemaakt.

Minimale toegangseis milieuzones

De milieuzones blijven voorlopig in 13 Nederlandse steden bestaan. De minimale toegangseis blijft Euro 4. Voor een beperkt aantal ‘Bijzondere voertuigen’ blijft de eis van een maximale voertuigleeftijd van 13 jaar ook van kracht. De Rijksdienst voor Ondernemingen (RVO) heeft de landelijk afgegeven ontheffing inmiddels aan de nieuwe situatie aangepast. Op milieuzones kunt u controleren of uw voertuig wel of niet de milieuzone in mag.

Bron: tln.nl

Geef een reactie