CTU Flevokust handelt eerste containers af

CTU Flevokust is gestart met de op- en overslag van containers uit de regio Flevoland. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de tijdelijke terminal van Flevokust op het terrein van de Máxima-centrale in Lelystad. Eind 2017 wordt de definitieve locatie van de Flevolandse overslaghaven in gebruik genomen. 
Nu de derde terminal van CTU een feit is, kan het bedrijf de agrarische sector en andere ondernemers beter bedienen door de producten direct over het water naar de diverse zeehavens te vervoeren. Daarnaast ontstaat door de strategische ligging van de terminal een verbinding met het noorden.

CTU Flevokust neemt voorschot op nieuwe haven

Gedeputeerde Jan-Nico Appelman is verheugd over de goede samenwerking met CTU en de Máxima-centrale van ENGIE. “Het is een goede zaak voor alle partijen dat CTU nu van start kan op de tijdelijke locatie bij de Máxima-centrale. Door deze samenwerking kunnen ondernemers uit de regio al voor de start van de definitieve haven profiteren van de containerterminal.”
Over Flevokust
Flevokust is een nieuwe multimodale overslaghaven met containerterminal en bedrijventerrein ten noorden van Lelystad. Flevokust versterkt de logistieke positie en de concurrentiekracht van ondernemers en geeft daarmee een belangrijke impuls aan de regionale economie in Flevoland.
Bron: CTU.nl.

Geef een reactie