Tweede Havenconferentie Amsterdam: samen werken aan innovatie

Onder het motto ‘Samen werk maken van innovatie’ werd op 8 november 2016 de tweede Havenconferentie gehouden bij Prodock aan de Moezelhavenweg in Amsterdam. Ruim 100 deelnemers bezochten de conferentie. Naast ondernemers uit de haven waren er opleiders, uitzendbureaus en prominenten zoals Achmed Baâdoud, stadsdeelvoorzitter Amsterdam Nieuw-West, en Nina Tellegen, directeur Amsterdam Economic Board. Zij gingen in gesprek over de toekomst van de haven.

Meeste vacatures in Westpoort

Jaar in jaar uit komen de meeste vacatures uit de havenregio uit Westpoort, blijkt uit een onderzoek dat Tempo-Team in april dit jaar uitvoerde. “Software- en applicatieontwikkelaars en analisten blijken de beroepsgroep met het hoogste aantal vacatures,” aldus dagvoorzitter Aad van der Werf, strategisch arbeidsmarktadviseur bij Tempo-Team. “Opvallend is ook dat de vacaturestijging zowel op mbo-, hbo-, als wo-niveau plaatsvindt.”

Van globalisering naar regionalisering

Fred Bakker – auteur van het boek ‘Hier wordt de toekomst gebouwd’ – schetst de ontwikkeling van de terugkeer van de maakindustrie en van globalisering naar regionalisering. In de toekomst zal steeds meer lokaal geproduceerd worden. Dat sluit aan bij het verhaal van Bart Kuipers, Senior Researcher Port Economics aan de Erasmus Universiteit, over de toekomst van de Amsterdamse haven. Volgens de Havenvisie 2030 wordt de havenregio een dynamische metropoolhaven die de krachten bundelt van de drie sterke kernen van Amsterdam: het logistieke knooppunt van wereldformaat, de hoogwaardige regionale industrie en de veelzijdige stedelijke dienstensector.

Weg met eilandcultuur

De technologie in de haven loopt achter en informatie/systemen worden onvoldoende gedeeld volgens de deelnemers aan de paneldiscussie. “Door data te delen en een gezamenlijk platform te creëren, kunnen we nog slimmer samenwerken. We zijn nu nog te veel eilandjes”, aldus TMG topman Geert-Jan van der Snoek.
De noodzaak voor samenwerking tussen bestuurders, havenondernemers en onderwijs wordt steeds groter. Het vervolgoverleg over hoe gemeente en werkgevers collegiale in- en uitleen kunnen vormgeven, is een mooi voorbeeld van een eerste stap op weg naar samenwerking en concretisering.

Samen het onmogelijke mogelijk maken

“De haven is geen foto maar een film, zo snel verandert alles,” besluit Achmed Baâdoud – stadsdeelvoorzitter Nieuw-West. “Mijn wens is het centrum van Amsterdam naar de haven te brengen. Ik wil graag de cruiseterminal hier aanmeren. Hier is de ruimte en het arbeidspotentieel Laten we het onmogelijke, mogelijk maken. Pionieren met lef, pionieren door verbinding.”

Havenconferentie

De Havenconferentie is een initiatief van Gemeente Amsterdam Nieuw-West, Port of Amsterdam, ORAM en WerkgeversServicepunt Groot-Amsterdam. Het doel van de conferentie is het stimuleren van de dialoog tussen havenondernemers en bestuurders en het versterken van het imago van de haven.

Geef een reactie