data safe house

Data Safe House draagt met veilige datakluis bij aan efficiëntere energietransitie

Data Safe House rolt in december landelijk uit in Nederland. Data Safe House koppelt de toekomstige vraag naar duurzame energie van grote bedrijven aan de netuitbreidingsplannen van netbeheerders. Doel is om informatie die de energietransitie kan versnellen betrouwbaar, veilig en efficiënt uit te wisselen. Op basis van deze beveiligde data-uitwisseling kunnen netbeheerders tijdig investeren in netuitbreidingen en netcongestie in de toekomst voorkomen. Inmiddels nemen al diverse netbeheerders en industriepartijen deel aan Data Safe House, waaronder Shell, BP en Nobian.

Bron: Data Safe House.

Netbeheerders tasten vaak in het duister over de precieze energiebehoefte van Nederlandse grootverbruikers, wat de energietransitie onnodig vertraagt. Eén van de knelpunten is dat belangrijke maar bedrijfsgevoelige informatie liever niet wordt gedeeld. Data Safe House biedt hiervoor een oplossing en creëert de mogelijkheid tot veilige data-uitwisseling tussen netbeheerders en bedrijven. Na een geslaagde pilot in samenwerking met industriepartijen, Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, Stedin en TenneT in 2022 rolt Data Safe House nu ook landelijk uit.

Datakluis verlaagt drempel voor data-uitwisseling tussen bedrijven en netbeheerders

Minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens is opgetogen over de landelijke lancering: “Met Data Safe House worden vraag en aanbod vanuit industrie en netbeheerders bij elkaar gebracht zonder dat concurrentiegevoelige informatie openbaar wordt. Netbeheerders kunnen op basis hiervan beter en tijdig plannen maken en investeringen doen in de nieuwe duurzame energie-infrastructuur. Onze industrie krijgt hierdoor meer perspectief en kan door met de verduurzamingsplannen. Ik ben daarom trots op de bijdrage die Data Safe House levert aan de verduurzaming van de industrie én onze economie.”

Uitnodiging aan de zeventig grootste uitstoters van Nederland

Bedrijven kunnen via Data Safe House hun toekomstige energiebehoefte minutieus in kaart brengen waardoor netbeheerders gericht met de industrie mee kunnen denken. De bedrijven die deelnamen aan de pilot in de haven van Rotterdam waren gezamenlijk verantwoordelijk voor 70% van de totale elektriciteitsvraag in het havengebied. Om de impact verder te vergroten richt Data Safe House zich nu op industriepartijen en netbeheerders in alle Nederlandse industrieclusters: Noord Nederland, Noordzeekanaalgebied, Rotterdam-Moerdijk, Zeeland-West-Brabant, Chemelot en Cluster 6.

“Het is onze ambitie om in ieder geval de zeventig grootste uitstoters van Nederland mee te laten doen omdat we op die manier een heel groot deel van de industriële CO2-uitstoot te pakken hebben,” aldus Niek de Jong, interim-directeur van Stichting Data Safe House. “We snappen goed dat bedrijven terughoudend zijn in het delen van bedrijfsgevoelige informatie. Tegelijkertijd hebben we bergen werk te verzetten om de klimaatdoelstellingen te halen en om de transitie van fossiele naar duurzame energie te realiseren. Data met betrekking tot de toekomstige energiebehoeften speelt hierin een cruciale rol. In onze datakluis is concurrentiegevoelige informatie veilig en in goede handen.”