ontwikkelperspectief nzkg

Van nationaal belang: Ontwikkelperspectief Noordzeekanaalgebied vastgesteld

Voor de toekomst van het Noordzeekanaalgebied (NZKG) hebben Rijk, regio en partners* half december een nieuwe gemeenschappelijke koers vastgesteld: het Ontwikkelperspectief Noordzeekanaalgebied. Bron: Noordzeekanaalgebied.nl. De komende decennia is het Noordzeekanaalgebied een gebied van nationaal belang voor het realiseren van forse opgaven rond energietransitie, circulaire economie, woningbouw, klimaatadaptatie, versterking van landschap & ecologie, sterke haven- & […]

Data Safe House draagt met veilige datakluis bij aan efficiëntere energietransitie

Data Safe House rolt in december landelijk uit in Nederland. Data Safe House koppelt de toekomstige vraag naar duurzame energie van grote bedrijven aan de netuitbreidingsplannen van netbeheerders. Doel is om informatie die de energietransitie kan versnellen betrouwbaar, veilig en efficiënt uit te wisselen. Op basis van deze beveiligde data-uitwisseling kunnen netbeheerders tijdig investeren in […]

Video: Ontwikkelperspectief NZKG, over de toekomst van het Noordzeekanaalgebied

Tijdens het Jaarcongres 2023 van het Noordzeekanaalgebied op 10 november passeerden alle grote regionale opgaven de revue. Denk aan woningbouw, waterberging, natuur, industrie, circulaire economie, logistiek en energietransitie. Bron: Port of Amsterdam. Al deze thema’s komen samen in het ‘Ontwikkelingsperspectief NZKG’, waar regionale partners het afgelopen jaar hard aan hebben gewerkt. De videopresentatie van het […]

Samen sterk tegen georganiseerde criminaliteit in Noordzeekanaalgebied

Het mainportprogramma ‘Aanpak ondermijning Noordzeekanaalgebied’ is in 2022 gestart en heeft als doel een veilig en integer Noordzeekanaalgebied. Binnen het programma hebben de publieke en private partners de handen ineengeslagen om de georganiseerde criminaliteit in het gebied tegen te gaan, in het bijzonder de in- en doorvoer van verdovende middelen. Bron: PortofAmsterdam.com. Onlangs bracht Els […]

Noordzeekanaalgebied: ‘Energietransitie in gevaar door file elektriciteitsnet’

De bedrijven in het Noordzeekanaalgebied, die samen verantwoordelijk zijn voor bijna 70% van de CO2-reductie, hebben zoveel last van de netcongestie dat het industriecluster Noordzeekanaalgebied waarschijnlijk niet zijn 55% CO2-reductiedoel in 2030 gaat halen. Dit schrijft Edward Stigter, voorzitter van het Bestuursplatform Energietransitie Noorzeekanaalgebied, in een brandbrief aan de Tweede Kamer. In de brief, die […]

Video: bedrijven Noordzeekanaal voltooien operatie Windpark Fryslân

Bladen, torens, hubs: via de Amsterdamse haven zijn afgelopen tijd allerlei windturbine-onderdelen vervoerd naar de bouwlocatie van Nederlands’ grootste windpark op binnenwater: Windpark Fryslân. Bron: PortofAmsterdam.nl. In oktober verliet de laatste turbine de terminal van TMA Logistics in de Amerikahaven. Het windpark – van in totaal 89 turbines – is nu helemaal klaar.  Windpark Fryslân – […]

Industrie Noordzeekanaalgebied zet in op nieuw energiesysteem

De industrie in het Noordzeekanaalgebied is volop bezig met de energietransitie. Het bedrijfsleven, netbeheerders, Provincie Noord-Holland, gemeenten, Rijk en het havenbedrijf, georganiseerd in het Bestuursplatform Energietransitie NZKG, hebben daarom gewerkt aan een zogeheten CES voor het gebied. Bron: Portofamsterdam.nl. Een CES is bedoeld om goed neer te zetten welke energie-infrastructuur onontbeerlijk is voor de energietransitie. […]