AanZET consultatie

Denk mee over de Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks (AanZET) in 2024

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat introduceerde in 2022 de Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET). Deze regeling wordt in 2024 op een aantal punten gewijzigd, waaronder de subsidiepercentages. Het ministerie hoort graag wat u van de wijzigingen vindt. Reageren kan tot 25 september.

Bron: Rijksoverheid.

De subsidieregeling is bedoeld om sneller over te stappen op emissieloze vrachtwagens. Met de subsidie wordt het prijsverschil tussen een emissieloze vrachtwagen en een dieselvrachtwagen kleiner. De regeling stimuleert daarmee Nederlandse ondernemingen om daadwerkelijk te kiezen voor een emissieloze vrachtwagen. Door de versnelde overstap op deze vrachtwagens wordt de uitstoot van broeikasgassen in de logistieke sector verminderd. Dit draagt bij aan de ambities uit het Klimaatakkoord.

Reactie op wijziging AanZET in 2024?

U kunt tot en met 25 september 2023 via deze website reageren op de wijzigingsregeling en de bijbehorende toelichting.