Doorbraak voor uniforme barcodering in zorg

Ziekenhuizen, leveranciers en branchepartijen gaan nog voor het eind van dit jaar formele afspraken maken over de invoering van een uniforme barcodering. Standaardiseringorganisatie GS1 noemt het onlangs gesloten akkoord tussen de betrokken veldpartijen en het ministerie van VWS “een doorbraak”.

GS1 maakt zich al jaren sterk voor betere regelgeving rond de uniforme barcodering voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Volgens GS1 komt een uniforme barcodering de patiëntveiligheid ten goede, onder meer doordat op de operatiekamer direct duidelijk is welke materialen wel en niet gebruikt zijn. Dit zorgt er niet alleen voor dat de juiste materialen worden gebruikt, maar ook dat er geen operatiemateriaal in de patiënt achterblijft.

 

Bovendien neemt de logistieke efficiency toe. Door een beter voorraadbeheer en snellere verwerking kunnen ziekenhuizen in totaal jaarlijks tussen de 106 miljoen euro en 168 miljoen euro besparen, zo becijfert GS1.

Om deze reden pleiten ook andere organisaties in de Nederlandse zorgsector zoals NVZ, NFU, NVZA, KNMP, Z-index, Nefarma en Nefemed al enige tijd voor het gebruik van uniforme barcodes voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen in de gehele zorgsector. Toch schort het tot op heden aan concrete stappen.

 

GS1 wijt dit mede aan het uitblijven van Europese regelgeving. GS1 juicht het toe dat de Nederlandse zorgsector nu -mede onder impulsen van minister Schippers- in actie komt, maar dringt aan op afspraken die aansluiten op de huidige internationale standaarden en anticiperen op mogelijke Europese regels.

 

Bestuurlijk draagvlak

Een ander knelpunt is volgens GS1 het creëren van draagvlak op bestuurlijk niveau. “Er is bij bestuurders toch vaak sprake van onbekendheid met logistieke processen”, stelt GS1-woordvoerster Jolanda van Heukelom. “Het belang van zoiets technisch als een uniforme barcodering voor het primaire proces staat niet iedere bestuurder scherp voor ogen.”

 

Zonder duidelijke bestuurlijke betrokkenheid is het volgens GS1 lastig om het gebruik van uniforme barcodes in te bedden. “Het bewerkstelligen van uniforme barcodering, in lijn met de afgesproken internationale standaard, op zich is niet voldoende”, aldus GS1. “Het afdwingen van het gebruik van gecodeerde productidentificatie bij leveranciers, zonder dat ziekenhuizen het gebruik van de uniforme barcodering in hun proces toepassen, heeft beperkte waarde. Als een barcode niet gebruikt wordt, zijn het nutteloze streepjes. Het gaat er ook om dat zorgpartijen deze integreren in hun logistieke en administratieve processen, dus van productie, naar magazijn tot aan patiënt.”

 

Vragen

Om deze integratie dichterbij te brengen gaan er de komende maanden twee werkgroepen aan de slag met respectievelijk geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Ze buigen zich onder meer over vragen rond de plaats van de barcode, de gegevens die per type product nodig zijn en op welke verpakkingslaag de barcode wordt aangebracht. “Ziekenhuizen bijvoorbeeld zijn voorstander van barcodering per ampul, omdat dit de praktische toepassing vergroot”, legt Van Heukelom uit. “Voor leveranciers brengt dit bij de productie grote meerkosten met zich mee, dus die zullen misschien eerder geneigd zijn om voor codering per verpakking te pleiten. Maar moeilijke discussies zijn er altijd, het is nu van belang dat we met de afspraken met VWS een stip op de horizon hebben.”

 

Bron: skipr.nl

Geef een reactie