Topsector Logistiek presenteert update projecten

De Topsector Logistiek heeft de eerste tussenstand gepubliceerd van lopende en afgeronde projecten. Het kleurrijke ‘Resultatenboek Topsector Logistiek’ bevat een omschrijving van doel en inhoud van de projecten, de stand van zaken en de deelnemende partijen, waaronder Dinalog en talloze partijen uit de Metropoolregio Amsterdam.

 

In de publicatie staan de stand van zaken en concreet geboekte resultaten van de acties die benoemd zijn in de actieagenda van de Topsector Logistiek. “Resultaten die bijdragen aan het doel dat de Topsector Logistiek een mondiaal toonaangevende positie heeft en houdt in 2020. In het resultatenboek is nadrukkelijk aandacht geschonken aan de wijze waarop onze inspanningen bijdragen aan de maatschappelijke opgaven voor duurzaamheid en bereikbaarheid. Ik ben trots op de resultaten die bedrijven, kennisinstellingen en overheden, reeds hebben neergezet”, aldus Aad Veenman, het boegbeeld van het Topteam Logistiek en voorzitter Strategisch Platform Logistiek (SPL). Veenman tekende samen met minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu voor het voorwoord in het Resultatenboek.

 

Anke Hoets — Dinalog Amsterdam.

Geef een reactie