datadelen metropool

Efficiency logistiek: data mobiliteit per gemeente online

De Amsterdamse specialist in big data Matrixian verzamelt van alle Nederlandse gemeentes de logistieke data. De inventaris is online te raadplegen via het platform Dutch Mobility Innovations. Per gemeente is zichtbaar welke datatypes zijn aangeleverd, zoals de venstertijden, milieuzones en maximum beperkingen. Op dit moment heeft zo’n 10% van de top 50 gemeentes de logistieke data correct en volledig aangeleverd, zoals Amsterdam die op een dekkingsgraad van bijna 80% zit. Er wordt hard gewerkt om dit de komende maanden te verhogen.

IT-leveranciers van logistieke planningssoftware en verladers kunnen de gegevens gebruiken om hun software te verrijken. Door informatie over onder andere milieuzones en venstertijden toe te voegen aan de planning wordt vrachtverkeer direct veiliger en efficiënter: zoekverkeer wordt voorkomen, vrachtwagens rijden niet langer door te lage tunnels en hoeven niet te draaien in de binnenstad omdat zich een onverwachte situatie voordoet.

De ontwikkeling van de portal is onderdeel van het programma ‘Data voor Logistiek’. De Rijksoverheid werkt daarvoor samen met data science bedrijf Matrixian. Matrixian heeft de afgelopen maanden veelvuldig contact gelegd met de gemeentes om data te verzamelen en te controleren. Meer informatie over dit initiatief staat in deze folder.