innvatieregeling noord-holland

5 miljoen subsidie voor innovatieve ondernemers Noord-Holland

Om duurzame innovaties te bevorderen, stelt de provincie Noord-Holland dit jaar 5 miljoen euro subsidie beschikbaar voor innovatieve ondernemers in Noord-Holland die kansen pakken en willen uitblinken. Ook mkb’ers in de logistiek komen in aanmerking voor de subsidie.

Noord-Hollandse topondernemers maken kans op extra subsidie

De provincie zoekt vernieuwende mkb’ers (midden- en kleinbedrijf) die actief zijn in de zogenaamde Topsectoren: Agri & Food, Biobased Economie, Tuinbouw, Water & Maritiem, Energie, Life Sciences & Health, Creatieve Industrie, Logistiek en Chemie, Tuinbouw en uitgangsmaterialen en water. Deze topondernemers kunnen zo een bijdrage leveren aan een duurzame, vernieuwende en ondernemende economie in Noord-Holland. De subsidie kan tot 10 september worden aangevraagd.

Innovatief mkb

De provincie Noord-Holland investeert in een duurzaam en innovatief midden- en kleinbedrijf. Om meer innovaties binnen het mkb te stimuleren helpt de provincie bij het wegnemen van (financiële) knelpunten in alle fases van de ontwikkeling: van een goed idee tot een werkend prototype. Ondernemers die hun nek willen uitsteken kunnen een beroep doen op de MIT-regeling, GO-NH!, PIM en het Innovatiefonds Noord-Holland.

Subsidie aanvragen voor MIT

Er kan subsidie worden aangevraagd door innovatieve ondernemers voor haalbaarheidsprojecten (40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000) en voor R&D-samenwerkingsprojecten (40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 350.000).