Enquête: de toekomst van mobiliteit

Het blad Binnenlands Bestuur onderzoekt samen met Arcadis ideeën en plannen over de toekomst van mobiliteit en bereikbaarheid. Welke kant gaat het de komende jaren op? Wat vraagt meer aandacht? Welke publieke en private partijen zijn aan zet? Hoe groot is animo om aan de slag te gaan met nieuwe mobiliteit?
Nieuwe mobiliteit is nu al realiteit. De economie trekt aan. Op veel plaatsen wordt weer volop gebouwd. Krimpgebieden worstelen juist met het op peil houden van voorzieningen. Dit leidt tot meer mobiliteit en veranderende behoeften. We verlangen zekerheid over reis- en transporttijden, gemak en comfort. Natuurlijk moet mobiliteit voor iedereen betaalbaar blijven en onze leefomgeving gezond. Daarnaast willen we duurzame, slimme mobiliteit de ruimte geven.

Enquête mobiliteit

Helpt u ons dat in kaart te brengen met 14 snel te beantwoorden vragen? We schatten in dat het invullen circa 7 minuten in beslag neemt. Uw antwoorden worden gebruikt voor nieuwsgaring en zijn gegarandeerd anoniem. Vanzelfsprekend zullen we de resultaten via Binnenlands Bestuur met u delen.

Geef een reactie