Noord West Connect (NWC)

Vracht van de weg verplaatsen naar spoor, binnenvaart en short sea. NWC creëert kansen voor een modal shift binnen bestaande en nieuwe transportcorridors en het bundelen van lading.

 

Group 10

Slim

Inzicht geven in netwerken van verbindingen en de kansen voor het bundelen van lading, helpt verladers en vervoerders de modal shift te maken naar rail, binnenvaart, short sea of intermodaal transport.

Group 25

Schoon

Minder vrachtvervoer over de weg betekent minder wegkilometers, minder CO2-uitstoot en een betere doorstroming en bereikbaarheid voor de gehele regio.

Group 8

Samen

Noord West Connect (NWC) is onderdeel van het landelijk netwerk Joint Corridors (voorheen Lean & Green Off-road). Amsterdam Logistics, Connekt (Topsector Logistiek), Hogeschool van Amsterdam, Omgevingsdienst IJmond, Ontwikkelbedrijf Noord-Holland Noord, Port of Amsterdam, Provincie Noord-Holland, Provincie Flevoland, Vervoerregio Amsterdam en vervoerders en verladers nemen deel aan de programma’s van NWC.

Projecten