mobiliteitsdebat

Bijeenkomst Europese programma’s voor oplossingen voor duurzame mobiliteit & energie

  • Datum: 14 feb 2023
  • Tijd: 09:30 - 17:00 uur
  • Locatie: Polar in Media Plaza (Jaarbeurs), Jaarbeursplein 3521 AL in Utrecht
  • Informatie en aanmelden

Wilt u meer weten over de financieringskansen voor duurzame projecten voor bijvoorbeeld klimaat, energie, natuur en mobiliteit? Laat u inspireren en informeren tijdens de informatiebijeenkomst Europese programma’s voor duurzame oplossingen.

Nederland staat voor belangrijke opgaven, zoals:

  • Mobiliteit: verkeersruimte slim en veilig inrichten, ontbrekende schakels in het netwerk toevoegen, duurzaam vervoer verbeteren en informatie-uitwisseling tussen systemen en partijen mogelijk maken (interoperabiliteit).
  • Klimaat: CO2-uitstoot verminderen en de omgeving aanpassen aan klimaatverandering (mitigatie en adaptatie).
  • Energie: van fossiele brandstoffen naar groene energie.
  • Circulaire economie: grondstoffen en producten langer in de kringloop houden.
  • Biodiversiteit: natuur en biodiversiteit behouden en herstellen.
  • Gezondheidszorg: (digitale) toegang tot zorg verbeteren, ook in het landelijk gebied.   

Om deze opgaven op te lossen moeten overheden, bedrijven, non-gouvernementele organisaties (ngo’s) en kennisinstellingen samen aan de slag. Daarbij kan financiële hulp net het verschil maken.

Europese programma’s

Vanuit verschillende Europese programma’s kunt u voor deze opgaven een subsidie krijgen voor onderzoek, innovatie, experimenten, implementatie of beleidsuitwisseling.

Wat zijn de kansen? Waar moet u rekening mee houden? En vooral: hoe kan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) u helpen?

Het programma

4 Europese programma’s organiseren deze informatiebijeenkomst: