zec zero emissie

Spring met ZEC op de rijdende trein van zero emissie transport

Rob Koppejan zoekt transporteurs en andere logistieke partijen rond de mainports in de Metropoolregio Amsterdam die willen overstappen op elektrisch vervoer. Hij wil horen waar ze tegenaan lopen, waar ze ondersteuning kunnen gebruiken en of ze hun kennis willen delen met collega’s in de sector. Rob is programmamanager van Zero Emission Corridors (ZEC) van Amsterdam Logistics. In het kader van ZEC zoekt hij ook contact met startups en andere innovators die met nieuwe technologie en kennis kunnen helpen de omslag maken naar zero emissie transport. 

Tekst: Anke Hoets.

Programmamanager Rob Koppejan brengt momenteel met een groep koplopers al in kaart welke scenario’s mogelijk zijn om de overgang naar elektrisch wegvervoer te versnellen en welke knelpunten ze ervaren? Ook bespreekt hij met de bedrijven aan welke ondersteuning ze behoefte hebben en of overheden en kennisinstellingen hierbij kunnen helpen? “Voor projecten als ZEC is een zogeheten triple helix-samenwerking van overheid, onderzoekers en bedrijven belangrijk”, vult Rob aan. Veel partijen die actief zijn in de drie mainports rond Amsterdam – haven, luchthaven en greenport Aalsmeer – vinden het inmiddels een gegeven dat schoner transport hard nodig is. “Het klimaatakkoord van Parijs heeft de urgentie vastgesteld, maar de klimaatdoelstellingen zijn op dit moment niet dé trigger van verandering. Dat zijn de technologische ontwikkelingen.”

ZEC Zero Emissie
Rob Koppejan

Living labs

Die ontwikkelingen gaan snel. Uit berekeningen blijkt dat de total cost of ownership (TCO) van elektrisch vervoer vermoedelijk al in 2025 goedkoper zal zijn dan diesel. Voor vrachtwagens die met zelf opgewekte stroom meer dan 100.000 kilometers rijden, is de businesscase nu al positief. Binnen vijf jaar wordt dus een explosieve groei van de vraag naar elektrisch verwacht, een trend die versterkt wordt doordat veel overheden hogere eisen gaan stellen aan schoner vervoer. “Als er veel elektrisch vervoerd wordt, dan moet je efficiënt met de laadcapaciteit omgaan. In zogeheten living labs onderzoekt ZEC samen met Hogeschool van Amsterdam en partijen als Royal FloraHolland, De Winter Logistics, Nagel Transport, DJ Middelkoop & Zn. bv, Wallenborn, ACN en Port of Amsterdam wat dit betekent in de praktijk. Eerder keken we naar de manier van laden, nu bekijken we hoe een en ander verrekend kan worden.” 

Op korte termijn zero emissie infrastructuur aanleggen!

De energietransitie is meer dan alleen het inkopen van schonere voertuigen op basis van bedrijfsgebonden kostenplaatjes. Zo moeten ook bedrijventerreinen worden ingericht op elektrisch transport en is inzicht nodig in laadbehoefte en opslagcapaciteit. Op dit moment ligt de focus van ZEC op deze bredere invalshoek. Rob: “Het aanleggen van zwaardere aansluitingen is een behoorlijke investering en als het elektriciteitsnet dat niet aankan, kan dit vertragingen opleveren van zeven tot tien jaar. Wat je zelf kan opwekken, moet je vooral doen! En we moeten niet afwachten, maar handelen, want anders kunnen bedrijven op z’n vroegst pas rond 2030 de omslag maken. Let wel: als regio achterblijven heeft ook gevolgen voor de keuze van bedrijven om zich ergens te vestigen en daarmee voor het regionale vestigingsklimaat en ons vermogen om concurrerend te zijn.”  

Benadering energietransitie vanuit theorie en praktijk

Er wordt dus ingezet op de energietransitie in de breedste zin van het woord, op theorie en praktijk: use cases voor schonere trucks, scenario’s voor elektrificering en tools & transition support (analyses van economische levensduur, TCO’s per transporttoepassing en BEP en advisering investeringsstrategie). “De ontwikkelingen op het gebied van waterstof worden op de voet gevolgd door aansluiting te zoeken bij bestaande projecten binnen het convenant Waterstof”, aldus de ZEC-programmanager. 

Samen verder komen met zero emissie in ZEC

De eerste verkenning hoopt Rob in het eerste kwartaal van dit jaar af te ronden. Hier moet een aantal een aantal concrete projecten waarmee gestart kan worden. Hij gaat vervolgens inventariseren welke subsidieregelingen er bij passen. Er is een grote bereidheid om samen te werken, heeft Koppejan al gemerkt. “De deelnemers beseffen dat ze dit niet alleen kunnen, dat waar we naartoe willen veel innovatiecapaciteit vraagt. Het zijn nu eenmaal geen projecten die je even in je eentje draait als je efficiënt wil zijn.” 

Deelnemen aan ZEC?

Met wie wil de programmamanager van ZEC nog in contact komen? Vooral met innovatieve bedrijven die actief zijn rond de mainports in de Metropoolregio Amsterdam en die graag voorop lopen en kennis willen delen. Rob Koppejan: “Dat kan een transporteur zijn die wil gaan starten met een elektrisch wagenpark, of ketenpartners die samen aan een schoon en efficiënt transport. Maar het kan ook een startup of scale-up met een interessant product dat relevant is voor de overstap naar zero emissie.”

Contact

Interesse om deel te nemen in ZEC of heb je vragen voor Rob. Stuur hem een bericht en hij neemt contact met je op. Of bel: 06 54 99 59 74.