VEKI

Informatiebijeenkomsten over plannen waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied

  • Datum: 24 mei 2023
  • Tijd: 18:30 - 20:30 uur
  • Locatie: Zalenverhuurcentrum Aristo, Amsterdam Sloterdijk
  • Meer informatie

Hynetwork Services (dochteronderneming van Gasunie) gaat een waterstofnetwerk in het Noordzeekanaalgebied aanleggen. Dit doet ze deels door gebruik te maken van bestaande leidingen die nu nog gebruikt worden voor aardgas. Op plekken waar dit niet mogelijk is, worden nieuwe ondergrondse leidingen aangelegd. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat coördineert de besluiten over dit project. Voor het project wordt nu de volgende stap gezet. Eind mei zijn er nog twee informatiebijeenkomsten over het project in Velsen-Noord en Amsterdam.

Bron: Gemeente Haarlemmermeer.

De industrie in het Noordzeekanaalgebied (NZKG) verandert. De energietransitie vraagt van bedrijven en industrie om in 2030 de CO2-uitstoot met 49 procent te verminderen ten opzichte van de CO2 uitstoot in 1990. In 2050 moet de industrie nagenoeg uitstootvrij zijn. Deze afspraken zijn vastgesteld in verschillende nationale, Europese en internationale verdragen.

In de volgende stap voor de aanleg van een waterstofnetwerk in het NZKG wordt een onderzoeksplan van verschillende routes voorgesteld. Dit heet de ‘conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau (cNRD)’. Hierin staat waarom het project wordt ontwikkeld, welke alternatieven en varianten er zijn en welke milieueffecten onderzocht worden. En de omgeving mag reageren of ze het eens is met het voorstel. 

Reactie omgeving op waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebnied

Inwoners in de omgeving van de voorgestelde routes van de leidingen kunnen gedurende zes weken reageren op dit document. Ook zijn er vier informatiebijeenkomsten. In de conceptnotitie staat welke onderwerpen tot in welk detail worden onderzocht. Te denken valt aan de effecten van licht en geluid tijdens de aanleg, of de invloed op de bodem. Deze onderwerpen worden daarna onderzocht in het milieueffectrapport (MER). Er kan van 28 april tot en met 8 juni worden gereageerd. 

Kom naar de informatiebijeenkomst! 

Er is een aantal informatiebijeenkomsten over de plannen voor de aanleg van een waterstofnetwerk in het NZKG. Belangstellenden krijgen hier informatie, kunnen vragen stellen of direct een reactie geven. De twee laatste informatiebijeenkomsten zijn op: 

  • 23 mei van 18:30 tot 20:30 uur in de voetbalkantine van FC Velsenoord.
  • 24 mei van 16:00 tot 19:00 uur in het zalenverhuurcentrum van Aristo in Amsterdam Sloterdijk. 

Meer informatie over de informatiebijeenkomsten, de stappen in het proces en hoe er gereageerd kan worden is te lezen op de website van RVO: www.rvo.nl/nzkg. Meer informatie over het project zelf staat op de website van Hynetwork Services: www.hynetwork.nl/noordzeekanaalgebied

Waarom waterstof? 

In Nederland wordt nu nog veel fossiele energie, zoals aardgas en kolen gebruikt. Bij het verbranden van fossiele energie komt CO2 vrij. Dat is slecht voor het milieu. Daarom moet de CO2-uitstoot omlaag. Een belangrijke oplossing voor Nederland is CO2-vrije waterstof. Met CO2-vrije waterstof kan de industrie in Nederland duurzamer worden. Ook speelt waterstof in de toekomst een rol in het verduurzamen van lucht- en scheepvaart en van steden, woningen en mobiliteit. Om groene waterstof te maken is veel elektriciteit nodig. Deze kan bijvoorbeeld door windenergie worden gemaakt. In het plan voor waterstof in het Noordzeekanaalgebied wordt het vervoer van windenergie die op zee wordt opgewekt getransporteerd naar Amsterdam waar in de waterstoffabriek waterstof wordt gemaakt.